7, 8 i 9 MAJA IZPM WYDAJE CZWARTĄ, OSTATNIĄ W PODPROGRAMIE 2018 PARTIĘ PACZEK!

Do czerwca 2019 roku w osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych, które będą wydawać członkowie Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej. Tym razem w paczce znajdą się : groszek z marchewką, biała fasola, koncentrat pomidorowy, makaron jajeczny, kasza gryczana, mleko UHT, szynka drobiowa,  szynka wieprzowa, filet z makreli, cukier i olej rzepakowy.

Wydawanie czwartej partii paczek nastąpi w dniach 7,8 i 9 maja 2019 w pomieszczeniach hurtowni przy ul. Kościuszki 2 w Krzeszowicach w godz. od 9.00 do 16.00.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszej gminie mogą również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Kolejne warsztaty organizujemy dla naszych  podopiecznych w 10 maja br.
w Centrum Kultury i Sportu w sali nr 2 , ul. Walkowskiego 1. Tematem będą
podstawowe zasady zdrowego odżywiania i przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (od 1 października 2018 są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W październiku 2018 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2018, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.