Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.
W grudniu 2019 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2019, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia

w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych przez IZPM. 

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy klarowny, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa,  szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy oraz gołąbki w sosie pomidorowym.

Oprócz wsparcia żywnościowego, Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej realizować będzie cykliczne działania integrujące, w tym roku zorganizujemy Spotkanie Wigilijne.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu. 

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana
do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej (od 1 października 2018 są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie),
na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub
w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podsumowanie realizacji poprzednich podprogramów: 

Podprogram 2019 jest kontynuacją Podprogramu 2018, w ramach którego Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej objął wsparciem żywnościowym 404 osoby przekazując im 20.819,64 kg żywności w 1507 paczkach. Nasze działania wspierali: GOPS, OSP, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Polan, Urząd Gminy w Krzeszowicach i Bank Żywności w Krakowie.

W ramach Podprogramu 2018 we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie  dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadziliśmy 4 warsztaty edukacyjne z zakresu  zdrowego żywienia i niemarnowania żywności prowadzone przez zawodowych technologów żywienia, ekspertów z Banku Żywności w Krakowie.

Obok dystrybucji paczek i warsztatów prowadzone były również działania integrujące dla  mieszkańców i beneficjentów – Śniadanie Wielkanocne  dla samotnych seniorów, IZPM stale udzielał też zainteresowanym informacji o miejscach, gdzie realizowane są działania EFS.

Podprogramie 2017 wydaliśmy 395 osobom potrzebującym 21. 412,04 kg żywności w 1457 paczkach  żywnościowych;

Ponadto 2017 we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie  dla osób korzystających z  pomocy żywnościowej przeprowadziliśmy 2 warsztaty edukacyjne: zdrowego  żywienia i ekonomiczne prowadzone przez ekspertów z Banku Żywności w Krakowie.

Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach działań integrujących zorganizował piknik integracyjny Witaj Lato dla osób starszych i samotnych.

W pierwszym, realizowanym przez nas programem POPŻ był Podprogram 2016 , którym wydaliśmy dla 106 osób 13.097, 44 kg żywności w 493 paczkach.