Niespodzianka!

Z radością informujemy, że wydajemy jeszcze jedną  partię paczek  w ramach  podprogramu POPZ 2021 plus.

Bardzo serdecznie zapraszamy beneficjentów do odbioru paczek, w dniach  21-23  sierpnia w godzinach 13.30-17.00, w stałym miejscu, przy ul. Kościuszki 2. 

W paczce znajdą się: powidła, makaron jajeczny, mleko, szynka wieprzowa, cukier i olej. Czekamy na was!

Pomóżmy Oleńce usłyszeć świat!


Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej włącza się w zbiórkę pieniędzy na leczenie 7-miesięcznej Oleńki Dzwonek

Dziewczynka – jedyne, wyczekiwane i upragnione dziecko – urodziła się z poważnym uszkodzeniem narządu słuchu. Jedynym ratunkiem, aby mogła słyszeć, mówić i prawidłowo się rozwijać są trzy trudne i kosztowne operacje w Stanach Zjednoczonych (w Polsce nie wykonuje się takich zabiegów). Milion trzysta tysięcy złotych – to kwota, którą rodzina musi zebrać w ciągu najbliższego roku. Każda inicjatywa, każda wpłata są kroplami nadziei, są też dla rodziców sygnałem, że nie pozostają sami i bezradni wobec choroby i cierpienia dziecka oraz bariery finansowej niemożliwej do pokonania. 

 Udostępniamy nasze konto i gorąco prosimy o wsparcie Oleńki i jej rodziców. 

Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej
Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach

Numer konta: 92 8612 0003 0000 0000 2280 0001

tytułem – Ola Dzwonek     

Podsumowujemy 7 lat realizacji Programu Pomocy Żywnościowej.

19 czerwca sprowadziliśmy do Krzeszowic ostatnią transzę artykułów spożywczych
4.572 kg żywności dla 359 osób – w ramach Programu Operacyjnego Pomocy
Żywnościowej współfinansowanego przez Unię Europejską i Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej RP. Program ten realizowaliśmy od 2017 roku.
Było to duże wyzwanie dla tak niewielkiej grupy (12 osób) wolontariuszy, którą jesteśmy.


W ciągu 7 lat sprowadziliśmy ok. 120 ton żywności, wydaliśmy 8123 paczki o
wartości niemal 600 000 zł. Każdorazowo (3-4 razy w roku) obejmowaliśmy
wsparciem ok. 400 osób.
Podstawowe artykuły spożywcze: cukier, mleko, olej,
makaron, kasza, konserwy warzywne, rybne i mięsne, powidła… wszystkie produkty
bardzo dobrej jakości, przydatne w każdym gospodarstwie domowym, trafiały do
rodzin wielodzietnych o niskich dochodach, samotnych matek wychowujących dzieci,
ludzi starszych i samotnych utrzymujących się ze skromnych emerytur, chorych,
niepełnosprawnych, bezradnych życiowo.


Beneficjenci programu wielokrotnie wskazywali na wartość i ważność tej pomocy.
Wielu czekało niecierpliwie na kolejny transport. Szczególnie było to widoczne w
ostatnich latach – pandemii i rosnących cen podstawowych artykułów
żywnościowych.. Wielu osobom te paczki pomagały po prostu przetrwać ów ciężki
czas.
Jedna dostawa w kwietniu 2022 roku o wartości 15.000 zł była przeznaczona dla
uchodźców z Ukrainy.


Programem z ramienia IZPM kierowała i prowadziła dokładną dokumentację Barbara
Ochmańska w ścisłym porozumieniu i współpracy z panią prezes Zespołu – Teresą
Piekarą, która koordynowała pracę wszystkich wolontariuszy.
Na szczęście bowiem nie byliśmy sami z tym zadaniem przerastającym nasze siły.
Znakomicie układała się współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
który kwalifikował osoby uprawnione do tej formy wsparcia, pomagał nam także w
dostarczaniu paczek najstarszym, chorym, niepełnosprawnym beneficjentom.


Nieoceniona okazała się pomoc druhów z OSP ze Żbika (byli z nami najczęściej,
absolutnie niezawodni i punktualni), z OSP Krzeszowice, Czatkowic Górnych, OSP Woli
Filipowskiej
– w rozładowywaniu wielotonowych transportów.

W pierwszych latach pomagali nam uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, a od czasów pandemii do końca – harcerki i harcerze z Hufca Szarych Szeregów w
Krzeszowicach,
którzy razem z nami przygotowywali i wydawali paczki, wykazując
się niezwykłą odpowiedzialnością, pracowitością, kulturą osobistą i wrażliwością
społeczną.
Ważnym ułatwieniem była możliwość nieodpłatnego korzystania z magazynu Firmy
Plantico
, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni Dyrekcji przedsiębiorstwa.

Sprawnie i harmonijnie układała się także współpraca z Bankiem Żywności w
Krakowie
, skąd otrzymywaliśmy produkty dla potrzebujących.
Wszystkim, którzy swoją życzliwością i pracą umożliwili nam przeprowadzenie tej
wielkiej akcji pomocy dla najuboższych, najserdeczniej dziękujemy.
Na razie nie wiemy, co będzie dalej z tym programem, czy i kiedy zostanie
wznowiony. Zainteresowani na pewno otrzymają informacje w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej.

A w IZPM trwa także codzienna, cicha działalność: rozpatrujemy prośby o wsparcie
finansowe i rzeczowe, odwiedzamy podopiecznych, pomagamy w spłacie zaległych
opłat, zakupie leków, wspieramy w sytuacjach nagłego pogorszenia się warunków
życiowych i zdrowotnych, szczególną troską staramy się otoczyć chore dzieci i
rodziców walczących o ich wyleczenie.

Możemy udzielać tej pomocy dzięki wsparciu mieszkańców Krzeszowic, którzy zauważają nas w czasie kwest, odpisują procenty od podatku na naszą rzecz, przekazują darowizny, obdarzając nas zaufaniem i szacunkiem. Dziękujemy za to z całego serca, wierząc, że ten wspólny trud ma sens, przynosi ulgę w smutku i cierpieniu, daje nadzieję, pozwala człowiekowi wierzyć, że nie jest zupełnie sam ze swoimi problemami. Jesteśmy!

Zarząd Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej

Pomoc żywnościowa – ważny komunikat!


Cieszymy się, że będziemy mogli dniach 20-22 czerwca zaprosić beneficjentów
Programu Pomocy Żywnościowej współfinansowanego przez Unię Europejską do
odebrania kolejnej (ostatniej w tej transzy) paczki z artykułami spożywczymi.

Ponieważ została podniesiona kwota pozwalająca ubiegać się o tę formę pomocy,
zachęcamy do zgłoszenia się tych, którym do tej pory nie mogła przysługiwać.
Aktualnie jest to 1823, 60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1410 zł dla
osoby w rodzinie.
Jest to jedyne kryterium, na podstawie którego Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej kwalifikuje do udziału w programie i to właśnie do GOPS-u
trzeba się zgłosić i tam otrzymać wszelkie informacje. Ważne, aby uczynić to jak
najszybciej.

Jeśli wiecie Państwo o kimś, komu żyje się trudniej, jest samotny, starszy, nie ma
dostępu do Internetu, nie korzysta z pomocy GOPS, boryka się z kłopotami
finansowymi i najprawdopodobniej mieści się w tym kryterium dochodowym,
powiadomcie go o takiej formie wsparcia.
Tym razem Bank Żywności przyśle nam między innymi: mleko, cukier, olej, makaron, powidła, szynkę. O dokładnym terminie (godzinach wydawania towaru) poinformujemy wkrótce.

Niechaj zabrzmi: „Alleluja”!

Wszystkim naszym Przyjaciołom, Darczyńcom, Podopiecznym życzymy prawdziwie radosnych Świąt Wielkanocnych. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni serca i myśli nową nadzieją, dobrem, serdecznością, miłością.  Niech przyniesie światu i każdemu z nas pokój, zdrowie i pomyślność.

Życzymy pięknych wiosennych spacerów, miłych spotkań z najbliższymi oraz z tymi troszkę dalszymi i samotnymi.

Zarząd Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej

Nasza Świąteczna Nadzieja.

A nadzieja znów wstąpi w nas 
Nieobecnych pojawią się cienie 
Uwierzymy kolejny raz 
W jeszcze jedno Boże Narodzenie 


Wszystkim naszym Przyjaciołom, Podopiecznym, Darczyńcom, ludziom dobrego, wrażliwego serca życzymy pięknych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia rozpromienionych blaskiem Betlejemskiej Gwiazdy, wigilijnych świec, serdecznych życzeń przy łamaniu się opłatkiem, zapachem choinki, kolęd śpiewanych Bożemu Dzieciątku. 

Oby Jego Narodziny w tym roku i w każdym ludzkim sercu zwiastowały Światu pokój, dobro, miłość, przyjaźń i ludzką solidarność.  Oby już nikt nie musiał uciekać z bombardowanego domu, grzać ręce nad ogniskiem zapalanym w zimowym  lesie. Oby żadne dziecko nie było głodne i żaden stary człowiek nie czuł się niepotrzebny.

Oby taki czas nastał w 2023 roku! 

Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas 
I zapomnieć, że są puste miejsca przy stole 

Zarząd Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej  

Dziękujemy za hojność!

W dwie kolejne niedziele – 4 i 11 grudnia – tradycyjnie kwestowaliśmy przed krzeszowickimi kościołami na rzecz osób, dla których przeżycie zimy jest  trudnym wyzwaniem, dla ludzi najuboższych, starszych, samotnych,  schorowanych.  Zebraliśmy 7.369 zł!
Zaskoczyła nas i zachwyciła tak duża suma świadcząca o prawdziwej wrażliwości, empatii i hojności mieszkańców Krzeszowic, a także o tym, że potrafimy być solidarną wspólnotą, nieobojętną na ludzkie dramaty.

Wyrażamy tą drogą najserdeczniejsze podziękowania dla wszystkich, którzy udzielili swojego wsparcia  najbardziej potrzebującym i bezradnym. Wierzymy, że dzięki tym środkom uda się zaradzić choć w części różnym ludzkim smutkom   i problemom 

Serdecznie dziękujemy Przyjaciołom, ludziom znanym i szanowanym w mieście za wspólne kwestowanie, Księżom Proboszczom obu Parafii za zgodę na zorganizowanie zbiórki przed kościołami i za jej ogłoszenie wiernym. 

Miłą atrakcją kwesty była prezentacja szopki bożonarodzeniowej z pięknymi motywami krzeszowickimi wykonanej przez pana Waldemara Bogackiego, któremu również  dziękujemy za wprowadzenie w ten sposób prawdziwie świątecznego nastroju.   

Nagroda Starosty dla IZPM!

Nikt, kto pracuje charytatywnie, nie oczekuje poklasku, nagród, zaszczytów. To, czego potrzebują wszyscy działający w organizacjach pozarządowych, to zrozumienie, wsparcie i nieustanna motywacja do działania.
Ale kiedy taka praca jak nasza, praca u podstaw, wśród najuboższych, zmagających się z trudami codziennego życia, zostanie doceniona, cieszymy się ogromnie! Bo ktoś dostrzegł nasze działania i je uszanował.

Najpierw dostrzegł je zarząd Fundacja Kobieta w Regionie, składając wniosek i nominując nas do nagrody Starosty Krakowskiego dla organizacji pozarządowych wyróżniających się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej w 2021.
Następnie pan Wojciech Pałka, Starosta Powiatu Krakowskiego, bo to z jego rąk odebrałyśmy tę nagrodę w miniony poniedziałek.
Jesteśmy dumni i i bardzo dziękujemy za to wyróżnienie. I jedocześnie nisko się kłaniamy wszystkim, którzy nasz Zespół wspierają i nieustannie pomagają, często anonimowo i z wielkim oddaniem.

Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej od 30 lat nieprzerwanie, charytatywnie, z oddaniem pracuje na rzecz ludzi doświadczonych przez los, chorobę, niepełnosprawność, biedę, szczególną troską otaczając dzieci.

Mamy nadzieję, że starczy nam sił do działania na kolejne lata i że w nasze działania włączą się nowi wolontariusze. Czekamy na Was!

Kolejna porcja żywności!

Zapraszamy beneficjentów  do odbioru paczek  z trzeciej dostawy żywności POPŻ 2021, w stałym  miejscu: ul. Kościuszki 2 w Krzeszowicach, w dniach 19-22 września 2022, od 14.00 do 17.00.

Każda z osób zakwalifikowanych do podprogramu 2021 otrzyma paczkę  zawierającą: cukier i olej, mleko UHT, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, makaron świderki.