Byłem głodny…byłem…chory…byłem samotny…


Ewangelia wg św. Mateusza sparafrazowana w tytule, towarzyszyła kweście zorganizowanej przez Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej 26 listopada.

Tekst ten ma w sobie moc otwierania serc i uświadamia, że bieda, choroba, smutek samotności są blisko nas, na wyciągnięcie ręki. Blisko jest też Chrystus. Może również dlatego wierni wychodzący z obu krzeszowickich kościołów okazali się tak życzliwi
i hojni. Zebraliśmy 6719 zł. Pieniądze te przeznaczymy na zapomogi dla najuboższych: na ogrzewanie mieszkań w zimie, ciepłą odzież itp. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tę akcję: Księżom Proboszczom, Przyjaciołom, którzy zechcieli z nami kwestować i mieszkańcom Krzeszowic wrzucającym datki do puszek
z sercem na niebieskim tle.

Chłodny listopad był w IZPM czasem bardzo intensywnym i gorącym.
W dniach 13-16. XI rozdaliśmy 331 paczek żywnościowych 154 rodzinom. Była to pierwsza dostawa z trzech lub czterech planowanych w kolejnej edycji programu
Banku Żywności współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Rozdysponowaliśmy ok. 6 ton artykułów spożywczych o łącznej wartości 30 000 zł. W każdej paczce (18 kilogramowej) znalazły się konserwy mięsne
i rybne, ryż, cukier, makaron, olej, powidła, groszek z marchewką, fasola, buraczki, ser, mleko. Cieszy nas, że możemy w ten sposób pomóc wielu ludziom w trudnej sytuacji finansowej i życiowej.

W zorganizowaniu i przeprowadzeniu tej dużej i odpowiedzialnej akcji nieoceniona okazała się współpraca z krakowską firmą POLAN, strażakami z Krzeszowic, Czatkowic Górnych oraz Żbika i uczniami z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Za ten wysiłek, poświęcony czas i serce wszystkim najserdeczniej dziękujemy.

Na zbliżające się, najpiękniejsze w roku Święta Bożego Narodzenia życzymy wszelkiego dobra, miłości, rodzinnego ciepła i radosnej ludzkiej solidarności z najbardziej potrzebującymi, bo „byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem przybyszem,
a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie”.

Zarząd Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej