Do naszych przyjaciół – list od IZPM.

logo_izpmInterwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej ma już 25 lat. Mieszkańcy Krzeszowic
i najbliższej okolicy znają nas i wiedzą o formach naszej pomocy potrzebującym.

To dzięki Państwu, naszym Przyjaciołom mogliśmy i możemy pomagać. Jesteśmy wolontariuszami, nie prowadzimy żadnej działalności gospodarczej. Dysponujemy więc funduszami, które pozyskujemy w czasie kwest, od darczyńców i sponsorów; raz w roku staramy się o dotacje z Urzędu Miasta na letni wypoczynek dla dzieci. Wśród darczyńców
są instytucje i osoby prywatne, są wszyscy ci z Państwa, którzy wrzucają datki do puszek opatrzonych znakiem dłoni trzymającej serce, a także ci, najczęściej anonimowi, którzy przekazują nam 1% od podatku. Dziękujemy za te szlachetne i piękne dary.


Dziękujemy za zaufanie, wrażliwość, solidarność i hojność. To dzięki Państwu udało się nam w 2016 roku przekazać ponad 2 tony żywności 80 rodzinom, osobom starszym, chorym, dzieciom zagrożonym ubóstwem – były to paczki świąteczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie za łączną kwotę 14 779,32 zł.

Zorganizowaliśmy dwutygodniową bezpłatną półkolonię dla 69 dzieci. Jak co roku były atrakcyjne wycieczki autokarowe i piesze, bogaty program rekreacyjno – wychowawczy, wyjazdy na basen, zdrowe, smaczne jedzenie i przede wszystkim wspaniała atmosfera zabawy, przyjaźni i troski o każde dziecko.

Udzieliliśmy 33 zapomogi losowe na łączną kwotę 9 253,61 zł.

Gdy odwiedzamy naszych podopiecznych, przekonujemy się, jak dużo jeszcze jest problemów, potrzeb i po prostu biedy; teraz szczególnie wśród osób starszych, opuszczonych i chorych. Przekazując paczki świąteczne, widzieliśmy radość, wzruszenie, czasem też łzy. Na pewno nie chodzi tylko o materialną wartość tej pomocy, ale też
o poczucie przynależności do wspólnoty. Każdy człowiek, szczególnie opuszczony i ubogi potrzebuje zainteresowania, świadomości, że ktoś o nim pamięta. Wie, że w ogóle istnieje.

Dziękujemy, że byliście Państwo z nami i naszymi podopiecznymi w 2016 roku i przez wszystkie lata poprzednie. Prosimy: bądźcie z nami nadal. Nie zawiedziemy zaufania, którym nas obdarzacie. Obiecujemy tak rozdzielać zdobyte fundusze, by los najuboższych mieszkańców Krzeszowic stawał się łatwiejszy, spokojniejszy, bezpieczniejszy i by dzieci częściej się uśmiechały.

Na Nowy 2017 Rok życzymy Państwu, naszym Przyjaciołom wszelkiej pomyślności, zdrowia, szczęścia, sukcesów i radości z Dobra, które powstaje dzięki Waszej społecznej aktywności i wrażliwości na los innych.

Zarząd Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej