Dziękujemy!

W niedzielę 14 listopada przed dwoma kościołami w Krzeszowicach zebraliśmy 7.720,05 zł. To świetny rezultat naszej listopadowej kwesty! 
Bardzo dziękujemy za nadzwyczajną hojność i serdeczność dla osób najbardziej potrzebujących, szczególnie trudno radzących sobie w czasie zimowych chłodów i wzrastającej drożyzny.

Jesteśmy serdecznie wdzięczni Księżom Proboszczom obu parafii, którzy nie tylko zgodzili się na naszą zbiórkę przed świątyniami, ale też w specjalnych ogłoszeniach zachęcali wiernych do wspierania IZPM i naszych podopiecznych.

Dziękujemy wszystkim gościom zaproszonym do kwestowania z nami, osobom społecznego zaufania i naszym wiernym przyjaciołom.  

Najgorętszą wdzięczność kierujemy do wszystkich, którzy tak szczodrze nas wsparli. Dzięki temu będziemy mogli przyznawać zapomogi najbiedniejszym, pomagać im przetrwać zimę, ogrzać mieszkanie, kupić leki, a może troszkę bardziej uroczyście przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia.

Dziękujemy!