Dziękujemy za życzliwość i hojność!

Kwesta na zapomogi od IZPM

Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej podejmuje różnorodne formy wsparcia najuboższych mieszkańców naszej gminy. Ostatnio najgłośniej jest o wielotonowej pomocy żywnościowej. Wierzymy, że kilkunastokilogramowe paczki dla ok. 370 osób (niemal 200 rodzin) wydawane cztery razy w roku stanowią ważną pozycję w domowym gospodarstwie i pozwalają zaoszczędzone środki przeznaczyć na inne również potrzebne wydatki.
Zima jest jednak szczególnie trudnym czasem dla osób starszych, samotnych, chorych, utrzymujących się ze skromnych emerytur. Do Zespołu napływają prośby o pomoc w opłaceniu rachunków za ogrzewanie, prąd, gaz, a także zimową odzież, obuwie itp.

Na tego typu zapomogi kwestowaliśmy 24 lutego przed dwoma kościołami
w Krzeszowicach. Uzyskaliśmy znakomity efekt: 7236, 70 zł i 1$.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za hojność, życzliwość, zrozumienie i zaufanie.  

Dziękujemy Księżom Proboszczom obu parafii za umożliwienie nam tej akcji i wsparcie, na które zawsze możemy liczyć.  Dziękujemy także wszystkim osobom spoza Zespołu, które tradycyjnie kwestują wraz z nami i w naszym imieniu.

Zarząd Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej