Karnawałowa radość i cień nostalgii

Koncert charytatywny i aukcja dzieł sztuki na rzecz Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej.

W Kopalni Talentów tego wieczoru, 15 lutego 2020 roku było wiele kolorów, wrażeń,
pięknych pejzaży, nastrojowych kompozycji malarskich
i muzycznych. Była też, tak
jak w życiu, w którym „radość się z troską plecie”, nostalgia i cień smutku, bo oto
niedawno, 28 stycznia odszedł Józef Kukuła, współzałożyciel Interwencyjnego
Zespołu Pomocy Międzyludzkiej, wieloletni Prezes Stowarzyszenia, Przyjaciel Dzieci,
Człowiek wielkiego i czułego serca. Spotkanie rozpoczęła więc minuta ciszy poświęcona pamięci Prezesa Kukuły a także Bronisławy Koziołowej, zaangażowanej w działalność IZPM małżonki doktora Stanisława Kozioła, który wraz z Józefem Kukułą 28 lat temu stworzył ten Zespół; Anny Łobaziewicz – przez lata wiernie nas wspierającej oraz poetki Marty Dąbkowskiej, której fragment wiersza „Tyle mam” od 2015 roku towarzyszy naszym aukcjom, kwestom, imprezom charytatywnym.

Proste i niezwykle celne słowa:
radość się mnoży kiedy się ją dzieli
a ja mam tylko tyle – ile potrafię dać
drugiemu człowiekowi
stały się naszym mottem i przesłaniem.
Od tych wspomnień Prezes Teresa Piekara rozpoczęła sobotnie spotkanie
zorganizowane przez Zarząd Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej
oraz Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. Przywitała przybyłych gości, artystów,
którzy podarowali swoje prace na licytację, muzyków, którzy ofiarowali nam
w prezencie swój koncert, darczyńców, sponsorów, burmistrza Miasta i Gminy
Wacława Gregorczyka z małżonką, wiceburmistrza Adama Godynia, przedstawicieli
współpracujących, wspierających i zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji.

Kontynuując tradycję jubileuszowej aukcji z 2018 roku, Zarząd IZPM przyznał kolejne dyplomy (grafiki zaprojektowane i wykonane przez Annę Siek) instytucjom i osobom
wspierającym naszą działalność na rzecz najuboższych mieszkańców Krzeszowic. Otrzymali je: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za harmonijną i bardzo owocną
współpracę, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza, w której od 28 lat
organizujemy naszą półkolonię, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach za bardzo ważną dla nas współpracę przy wydawaniu żywności oraz Dyrektor Centrum Kultury i Sportu Anna Miga od lat wspierająca działalność IZPM,
szczególnie w przygotowaniu, organizowaniu i prowadzeniu aukcji dzieł sztuki i  koncertów charytatywnych. Tym razem również prowadziła wieczór
i koncert towarzyszący aukcji.

Młodzi artyści: Monika Biederman-Pers (sopran/mezzosopran), Piotr Karzełek (baryton) i Sławomir Kokosza(fortepian) urzekli słuchaczy sławnymi ariami operetkowymi
i pieśniami z najpiękniejszych musicali. Śpiewali walce i czardasze z dzieł E. Kalmana, F. Lehara,
przenosili nas do roztańczonego Wiednia, zachęcali, by pojechać wraz z Hrabiną Maricą do Varasdin. Zapragnęliśmy też „Przetańczyć całą noc” w rytm sławnej arii z „My Fair Lady” A. L. Webera… Podziwialiśmy urodę, młodość, radość, temperament, piękno śpiewu, tańca
i strojów, a artyści tworzyli przed nami karnawałowy, barwny, bajkowy świat.

W przerwach koncertu odbywała się aukcja dzieł sztuki prowadzona dowcipnie
z wdziękiem, swobodą i ogromnym zaangażowaniem przez Monikę Dudek i aktora
Rafała Sadowskiego. Niemal wszystkie bardzo liczne prace zostały sprzedane.
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie – były pastele, akwarele, gwasze, obrazy na szkle, ikony, ceramika, obrazy olejne i akrylowe. Licytowano także kilka książek, w tym nowy tom wierszy Marty Dąbkowskiej ofiarowany na aukcję przez Rodziców Poetki.

Oprócz dzieł zgłoszonych do licytacji można było kupić inne prace artystyczne, w tym również wykonane przez uczestników zajęć plastycznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” z Woli Filipowskiej i Grupy Plastycznej „Zdrój”. Można też było wybrać sobie na pamiątkę za symboliczne złotówki drobne
przedmioty: filiżanki, koraliki, broszki, bransoletki, flakony itp.
Łącznie w czasie wieczoru zebraliśmy 14. 075 zł.
Dziękujemy wszystkim licytującym za zaangażowanie i hojność!


Wierzymy, że zakupione dzieła przyniosą Państwu szczęście, bo na pewno zdobyte w ten wieczór środki pomogą ludziom starszym, samotnym, chorym; pozwolą zorganizować jeszcze piękniejszy wypoczynek dla dzieci z najuboższych rodzin.

Aby zobrazować skalę i formy naszej pomocy, przywołajmy kilka liczb: IZPM od
2017 roku objął pomocą żywnościową 380 osób rocznie, którym w 3750 paczkach
wydał 60,5 ton żywności.
W tym samym okresie udzieliliśmy 93 zapomogi finansowe na kwotę 37.000 zł.
Od 28 lat organizujemy półkolonie dla dzieci. W ostatnich trzech latach ich koszt
wyniósł 130. 825zł, w tym 42. 500 to dotacje Urzędu Miasta. Uczestniczyło w nich
252 dzieci. Nową akcją są także organizowane we współpracy z GOPS i Urzędem
Marszałkowskim integracyjne spotkania wielkanocne i wigilijne dla osób samotnych
i ubogich. 

Wszystko to udaje się zrobić dzięki zaufaniu, wrażliwości i hojności wielu, wielu ludzi i instytucji, także dzięki takim wieczorom jak ten z 15 lutego  w Kopalni Talentów.
Pragniemy więc podziękować z całego serca wszystkim artystom, którzy ofiarowali
nam swoje prace.

Wielu z nich to nasi wierni i serdeczni przyjaciele, którzy nigdy nie
odrzucili prośby o kolejny obraz na kolejną aukcję. Dziękujemy też za piękne
wrażenia, które wiązały się z oglądaniem Państwa dzieł w czasie sobotniego
wieczoru. Nawet jeśli nie kupiliśmy czegoś, co nam się bardzo podobało, bo nie było
nas stać albo ktoś nas ubiegł, to mogliśmy zachwycić się choć przez chwilę wiosennymi łąkami, kapliczkami, Zieloną Heloizą, Rusałką, pięknymi poetyckimi
grafikami …
Dziękujemy!

A oto długa lista artystów, którzy podarowali swoje prace: Michał Baca, Jan Biczysko,
Marita Benke-Gajda, Artur Blusiewicz, Agnieszka Cywińska, Katarzyna Kopańska,
Marcin Kołpanowicz, Aleksandra Kucharska-Cybuch, Irena Podolak, Agnieszka
Praxmayer, Zofia Siek-Mlicka, Jacek Siek, Ania Siek, Bernadetta Stępień, Maria
Ślusarczyk, Barbara Dec, Joanna Sokół (dar od Anny Migi), Zdzisław Słonina. Grupa
Plastyczna „Zdrój”: Agata Białas, Tadeusz Gillert, Joanna Kolibaj, Krzysztof Sęk,
Adam Pochopień, Renata Wróbel, Agnieszka Wróbel-Solecka, Anna Borycka, Natalia
Nowacka, Elżbieta Nowak, Joanna Partyka, Tytus Idec, Zbigniew Kasprzyk, Elżbieta
Dudek, Maria Kasprzyk, Elżbieta Krawczyk, Kazimierz Idzi, Beata Grosicka, Serafina
Kucharska, prace graficzne i rękodzielnicze ze Środowiskowego Domu Pomocy
Społecznej w Woli Filipowskiej.

Dziękujemy także za inne dzieła i przedmioty: Kalendarz 2020 „Parowozy” artysty
malarza Jarosława Jaśnika z dedykacją (dar od Anny Migi), kolekcjonerskie
kamienie podarowane przez Witolda Kopruchę, „Moja droga” tom wierszy Marty
Dąbkowskiej (dar od Rodziców), Łukasz Skalny „Krzeszowice 1867 – 1989”(dar od Autora), zestawy książek o Krzeszowicach podarowane przez burmistrza Wacława Gregorczyka, płyty „Pieśni nabożne ludu krakowskiego” (dar od Moniki Dudek), beczułka z produktem regionalnym (dar od Adama Ślusarczyka).
Serdecznie dziękujemy także Małgorzacie Ziębie, Ryszardowi Głuchowi i Andrzejowi
Mędrali za przygotowanie poczęstunku dla naszych gości.

Monice Biederman-Pers, Piotrowi Karzełkowi i Sławomirowi Kokoszy dziękujemy za
wypełnienie naszej imprezy piękną muzyką i tańcem. Dziękujemy także za
urzekającą pieśń na zakończenie „Żegnajcie Przyjaciele”, wierząc, że nie
powiedzieliśmy jednak „ żegnajcie”, lecz „ do zobaczenia” na następnej takiej
imprezie, która przyniesie radość z dzielenia się talentami i pięknem z tymi, którym
trudniej jest żyć.

A więc – do zobaczenia Przyjaciele!

W imieniu Zarządu Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej

***

Zdjęcia – Marian Lewicki, Magazyn Krzeszowicki