Kwestujemy w niedzielę!


obronka
W dniu 19 maja 2013 Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej w Krzeszowicach kwestuje przy Kościele pod wezwaniem św. Marcina na rzecz organizowanej przez Zespół trzytygodniowej półkolonii dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy. Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie naszej akcji „Półkolonia 2013”!

Zarząd IZPM