Może i tobie przysługuje pomoc żywnościowa?

Informujemy, że wraz z początkiem roku 2021 rozpoczynamy kolejny sezon (już piąty) realizacji Programu Pomocy Żywnościowej współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej i Ministerstwa Polityki Społecznej.

Ostatnio ogłoszona została znacząca zmiana w kryteriach udzielania pomocy. Przysługuje ona osobom samotnym, których dochody nie przekraczają 1 542, 20 złotych netto oraz osobom w rodzinie – 1 161, 60 złotych netto.

Zachęcamy, by przeliczyć swoje dochody i zgłosić się do udziału w Programie. Dzięki temu będzie można otrzymać ok. 50 kg bardzo dobrej, świeżej, polskiej żywności w trzech lub czterech transzach rocznie. Dla rodzin wielodzietnych (otrzymują wielokrotność tej ilości), osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, o niskich rentach, borykających się z kłopotami finansowymi i życiowymi jest to, jak nas o tym informują, znacząca i oczekiwana pomoc.

Wystarczy tylko zgłosić taką wolę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który na podstawie powyższego kryterium kwalifikuje chętnych. Można to zrobić osobiście w nowej siedzibie GOPS – ul. Krakowska 11, (dawna Szkoła Podstawowa), mailowo – sekretariat@gopskrzeszowice.pl lub telefonicznie – 12 258 30 80.

O terminie wydawania żywności zostaniecie Państwo powiadomieni. Jego sprowadzeniem do Krzeszowic z Banku Żywności w Krakowie, przygotowaniem i wydawaniem paczek zajmuje się Interwencyjny Zespól Pomocy Międzyludzkiej  w magazynie przy ulicy Kościuszki 2. Rocznie przywozimy i rozprowadzamy ok. 20 ton artykułów spożywczych.

Starajmy się rozpropagować tę informację! Może jest w naszym sąsiedztwie ktoś, kto jeszcze o tej akcji nie słyszał, komu jest trudno żyć i utrzymać rodzinę, kto może ostatnio stracił pracę. Poinformujmy, zachęćmy, pomóżmy się zgłosić!