Myślimy z optymizmem o przyszłości!

IZPM

22 marca 2015 roku odbyliśmy Walne Zebrania. Prezes IZPM Teresa Piekara przedstawiła sprawozdanie merytoryczne, Barbara Porębska – sprawozdanie finansowe. W imieniu Komisji Rewizyjnej Bogusław Kisiel dokonał oceny działalności Stowarzyszenia, prosząc o uznanie jego pracy za społecznie użyteczną, stabilną, bezbłędną i o udzielenie absolutorium Zarządowi. Przewodniczący Zebrania, Adam Ślusarczyk, poddał pod głosowanie sprawozdania
i wnioski, wszystkie zostały przyjęte jednogłośnie.

Zarówno w podsumowaniach rocznej działalności jak i w dyskusji zwracano uwagę na trudności finansowe, z którymi musieliśmy się zmagać w ostatnich latach.
Stąd konieczność ograniczenia wydatków m.in. na zapomogi. Zdarzało się, że odmawialiśmy, bo po prostu nie mieliśmy pieniędzy. Udało się jednak zorganizować atrakcyjny wypoczynek letni dla 66 dzieci zupełnie bezpłatnie, dla 16 – z częściową odpłatnością i dla kilkorga z odpłatnością pełną. Tu nie było żadnych oszczędności. Przygotowaliśmy paczki na Święta Bożego Narodzenia i na Wielkanoc (ponad 100).

Rok 2015 zaczął się znakomicie. Aukcja dzieł sztuki i koncert charytatywny udały się wspaniale, odbiły się szerokim i głośnym echem, przynosząc znaczący przypływ gotówki – 14 950 zł oraz dodatkowa wpłata już po imprezie 10.000 zł
od indywidualnego Darczyńcy. 


Wartość tego wydarzenia polega również na integracji wielu środowisk, tworzeniu wspólnoty, społeczeństwa obywatelskiego. Jesteśmy szczególnie wdzięczni artystom, którzy z entuzjazmem podjęli naszą inicjatywę i serdecznie zaangażowali się w to dzieło. Teresa Piekara dziękowała Annie Midze, Kurator Galerii Pałacu Vauxhall i Monice Dudek za ogromną pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu imprezy.
W przyszłość patrzymy więc z optymizmem. Mamy nadzieję, że będziemy mogli pomagać więcej i częściej.
W najbliższych dniach rozwieziemy naszym podopiecznym paczki świąteczne (będzie ich ok. 120). Przed wakacjami odbędzie się tradycyjna kwesta na tegoroczną półkolonię.
W dyskusji pojawił się apel: szukajmy młodych, wrażliwych, energicznych ludzi
o społecznikowskich pasjach, którzy chcieliby pracować w naszym Stowarzyszeniu.

Chwilę ciszy i wspomnień zebrani poświęcili Pani Jadwidze Szopowej, wieloletniemu skarbnikowi IZPM, szlachetnemu człowiekowi, nauczycielce i wychowawczyni, która odeszła od nas nagle w lecie 2014 roku.

Życzenia radosnych, błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego zakończyły zebranie.

W imieniu Zarządu IZPM
Teresa Nowak