Nasza bożonarodzeniowa kwesta.

Bożonarodzeniowa kwesta IZPMBłogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią

Oficjalnie zakończył się w Kościele Katolickim Rok Miłosierdzia, ale nie zamknęły się bramy miłosiernych ludzkich serc. Doświadczyliśmy tego, o czym mówił w kazaniu
27 listopada ks. Jan Leśniak: idea miłosierdzia, czyny miłosierne są potrzebne, ważne
i piękne zawsze. Pokazywał ich bogactwo i różnorodność w życiu codziennym naszego miasta. Także tej niedzieli, 27 listopada spotkaliśmy się z blaskiem miłosierdzia.

Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej przeprowadził w tym dniu tradycyjną kwestę przed dwoma krzeszowickimi kościołami. Jej celem było zdobycie funduszy na paczki świąteczne dla najuboższych mieszkańców naszego miasta, osób samotnych, chorych, starszych, szczególnie dzieci. Mimo dojmującego chłodu, deszczu, wiatru zebraliśmy łącznie 6.699zł. To świetny wynik!

Dziękujemy za hojność, wrażliwość serc, zrozumienie, zaufanie, za czułość dla losu tych najmniejszych i najsłabszych, którzy sami z różnych powodów nie mogą poradzić sobie w życiu. Jesteśmy przekonani, że poza wartością materialną pomoc świadczona potrzebującym jest wyrazem naszej wspólnoty, uświadamia, że człowiek nie jest samotną wyspą, że zawsze można zapukać do ludzkich serc, zobaczyć wyciągnięta przyjazną dłoń.

Dziękujemy za ten piękny gest solidarności wszystkim, którzy przystawali przy naszych stolikach i puszkach. Każda złotówka przełoży się na czyjś uśmiech. Dziękujemy ludziom znanym, cenionym i szanowanym, którzy tradycyjnie już kwestują z nami, nadając akcji większe znaczenie i zasięg.

Serdecznie dziękujemy obu Księżom Proboszczom: Ks. dr Andrzejowi Szczotce
i Ks. Karolowi Szałasowi za życzliwość i serdeczne wsparcie, z którym zawsze się spotykamy.

Kwesta odbyła się w pierwszą niedzielę Adwentu. Życzymy, by dla wszystkich mieszkańców Krzeszowic, dla naszych Przyjaciół, Darczyńców i Podopiecznych był to piękny i radosny czas oczekiwania na Gwiazdkę, na wigilijne wzruszenia, na smaki i zapachy dzieciństwa
i przede wszystkim na Świętą Noc Bożego Narodzenia.

Zarząd Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej