Nasza listopadowa kwesta.

Przed nami trudny zimowy czas, szczególnie dla ludzi najuboższych, opuszczonych, starszych i chorych. Dlatego Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej będzie kwestował w niedzielę, 14 listopada przed dwoma kościołami w Krzeszowicach, na zapomogi losowe dla najbiedniejszych, pomoc w zakupie leków, opału, czasem nawet żywności, na ogrzewanie mieszkań, na troszkę radośniejsze, obfitsze i mniej samotne Święta. 


IZPM  wyraża ogromną wdzięczność za wszelkie dotychczasowe dowody zaufania, za wrażliwość, za każdą złotówkę wrzuconą do puszek z sercem i dłonią wyciągniętą do drugiego człowieka. I tym razem prosimy o zrozumienie, wspólnotę serc, wzajemną troskę o siebie i hojność dla tych najsłabszych wśród nas.