Paczki z żywnością już w lutym!

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.  Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

 • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
 • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Krzeszowice przekazywana jest za pośrednictwem w współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej – Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają one formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 • Przygotowania posiłków,
 • Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
 • Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
 • Zapobiegania marnowaniu żywności,
 • Inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Działania realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w siedzibie OPL lub w miejscu wyznaczonym przez organizację. Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

PODPROGRAM 2020 

Podprogram 2020  jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2020 – sierpień 2021

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych. Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2020 obejmuje żywność o łącznej wartości ok. 42,27 kg na osobę, w tym:

 1. Artykuły warzywne i owocowe:

1) groszek z marchewką 3,2 kg,

2) koncentrat pomidorowy 1,12 kg,  

3) buraczki wiórki 1,40 kg, 

4) powidła śliwkowe 1,50 kg, 

5) mus jabłkowy 1,44 kg

 1. Artykuły skrobiowe:

6) makaron jajeczny 5 kg, 

7) płatki owsiane 1 kg, 

8) ryż biały 2 kg, 

9) kasza jęczmienna 1,50 kg, 

10) herbatniki maślane  0,40 kg, 

 1. Artykuły mleczne:

11) mleko UHT 7 l, 

12) ser podpuszczkowy dojrzewający 1,6 kg, 

 1. Artykuły mięsne:

13) szynka drobiowa 2,40 kg, 

14) szynka wieprzowa 1,80 kg, 

15) pasztet drobiowy 0,32 kg, 

16) filet z makreli w oleju 1,19 kg, 

 1. Cukier:

17) cukier biały 4kg, 

18) Miód nektarowy 0,50 kg

 1. Tłuszcze:

19) olej rzepakowy 4 l, 

 1. Dania gotowe:

20) Fasolka po bretońsku  1,40 kg. 

Podsumowanie Podprogramu 2019

W ramach Podprogramu 2019 Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej objął wsparciem żywnościowym 335 osób przekazując 21,38 ton żywności w formie 1268 paczek .

W ramach Podprogramu 2019  w warunkach pandemicznych trudno było zorganizować warsztaty edukacyjne „na żywo”. We współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie udało się zorganizować warsztaty w formie indywidualnych konsultacji telefonicznych i wydawnictw poradniczych.

Podsumowanie Podprogramu 2018 

W ramach Podprogramu 2018 Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej objął wsparciem żywnościowym 404 osoby przekazując 20,81964 ton żywności w formie 1507 paczek.

Podsumowanie Podprogramu 2017 

W ramach Podprogramu 2017 Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej objął wsparciem żywnościowym 395 osób przekazując 21,38 ton żywności w formie 1457 paczek .

We współpracy z Bankiem Żywności dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono w obu  podprogramach 6 warsztatów edukacyjnych:  żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące marnowania żywności.

Dodatkowo IZPM realizował działania towarzyszące niefinansowe takie jak:  piknik integracyjny na Ranczu Artemidy /2018/, Wielkanocną integrację /2019/ i Wigilijne  Spotkanie / 2019/ dla osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych,  co roku /z wyj.2020/bezpłatną 3 tygodniową półkolonię dla dzieci  rodzin  potrzebujących pomocy, przekazywanie informacji o  miejscach, gdzie realizowane są działania EFS, przekazywał interwencyjnie pozyskaną pomoc rzeczową.