Paczki żywnościowe w styczniu!

 Do połowy czerwca 2018 roku za pośrednictwem Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej osoby, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności cyklicznie dystrybuowanej
w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, znajdzie w nich następujące produkty: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa,  szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy.

Wydawanie drugiej partii paczek nastąpi w dniach 23-25 stycznia
w pomieszczeniach hurtowni przy ul. Kościuszki 2 w Krzeszowicach,
w godzinach  9.00 – 16.00.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie
z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.
W sierpniu 2017 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2017, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia
w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana osobom spełniającym kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2017 jest kontynuacją Podprogramu 2016, w ramach którego Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej objął wsparciem żywnościowym 245 osób, przekazując im 11 ton żywności.