Kolejna porcja żywności!

Zapraszamy beneficjentów  do odbioru paczek  z trzeciej dostawy żywności POPŻ 2021, w stałym  miejscu: ul. Kościuszki 2 w Krzeszowicach, w dniach 19-22 września 2022, od 14.00 do 17.00.

Każda z osób zakwalifikowanych do podprogramu 2021 otrzyma paczkę  zawierającą: cukier i olej, mleko UHT, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, makaron świderki.

Kolejne paczki żywnosciowe do rozdania!

Zapraszamy beneficjentów do odbioru paczek z drugiej dostawy żywności POPŻ 2021. Czekamy w stałym miejscu: ul. Kościuszki 2, w Krzeszowicach, w dniach 27-30 czerwca 2022, od 13.30 do 16.30.
Każda z osób zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 otrzyma paczkę zawierającą: groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, mleko UHT, szynkę drobiową, szynkę wieprzową i konserwę rybną.

Znakomity wynik kwesty!


W niedzielę 29 maja przed dwoma kościołami w Krzeszowicach zebraliśmy 6.307 zł!

Bardzo serdecznie dziękujemy za ten hojny dar – tę nadzwyczajną pomoc dla najbardziej potrzebujących – wszystkim ludziom dobrego serca, którzy tak szczodrze nas wsparli. Dzięki temu będziemy mogli udzielać pomocy najbiedniejszym, wspierać ich w potrzebie i chorobie, pomagać w pokonywaniu trudności życiowych.
Dziękujemy też Księżom Proboszczom obu parafii, którzy udostępnili nam miejsca dla zbiórek, a w ogłoszeniach zachęcali wiernych do wspierania IZPM i naszych podopiecznych.
Dziękujemy wszystkim gościom zaproszonym do kwestowania z nami, naszym wiernym przyjaciołom i osobom społecznego zaufania.

Zarząd IZPM

Ludzi dobrej woli jest więcej.

Zbliżają się Święta Wielkanocne.

Wszystkim naszym Podopiecznym, Darczyńcom,
Zaprzyjaźnionym Ludziom i Instytucjom życzymy, by w tym trudnym czasie
Zmartwychwstały Chrystus pobłogosławił światu, przywrócił nadzieję, ukoił ból i
cierpienie, przyniósł prawdziwy pokój, dobro, radość i miłość, która otwiera drzwi i
serca dla potrzebujących, dla uciekających przed zagrożeniem, dla chorych, ubogich
i samotnych.

Zarząd Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej

Pomoc trafiła do potrzebujących.

W marcu br. sprowadziliśmy kolejny transport – niemal 5 ton artykułów żywnościowych dla 372 osób; każdy beneficjent otrzymał 13-kilogramową paczkę.
Jesteśmy wdzięczni za pomoc strażakom z OSP Żbik, harcerzom z Hufca Szarych
Szeregów oraz pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
To właśnie we współpracy z Krzeszowickim GOPS i Bankiem Żywności w Krakowie
udało się także w ostatnich dniach przywieźć do Krzeszowic pierwszą partię
artykułów spożywczych i higienicznych dla wojennych uchodźców z Ukrainy
mieszkających w naszym mieście i okolicy.

Paczki z żywnością czekają!

Zapraszamy Beneficjentów do odbioru paczek z pierwszej dostawy żywności POPŻ 2021.

14-17 MARCA 2022, od 13.30 do 16.30
ul. KOŚCIUSZKI 2, KRZESZOWICE

Każda z osób zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 otrzyma paczkę zawierającą: groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, makaron jajeczny, szynkę drobiową, szynkę wieprzową, konserwę rybną i powidła.

Prosimy o przestrzeganie przepisów epidemicznych, noszenie maseczek i zachowanie dystansu.

Podsumowanie programu żywnościowego!

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program był skierowany do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód
nieprzekraczający: 1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Podsumowanie Podprogramu 2020
W ramach Podprogramu 2020 Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej objął wsparciem żywnościowym  399 osób przekazując 22,91 ton  żywności w formie 1868  paczek.
Ponadto zorganizowaliśmy 4 warsztaty – ze względu na pandemię w oparciu  o wydawnictwa przygotowane przez Bank Żywności w Krakowie.  Z warsztatów poświęconych problematyce żywienia w chorobach dietozależnych skorzystało 100 chętnych beneficjentów.

W Blasku Betlejemskiej Gwiazdy


Wszystkim naszym Przyjaciołom, Podopiecznym, Darczyńcom, wszystkim, którym nie jest obojętny los ludzi dotkniętych biedą, chorobą, samotną starością, bezdomnością, życzymy spokojnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. 

Oby Światło płynące ze Stajenki, w której urodził się Bóg, rozjaśniło nasze niepokoje, smutki, zagrożenia związane z pandemią, dramatem na wschodniej granicy, często też z trudną codziennością. 

Oby nikomu w tych świątecznych dniach nie zabrakło chleba, dachu nad głową, bliskości, czułości i miłości. 

Tego z serca Wam życzymy,
Zarząd Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej

Dziękujemy!

W niedzielę 14 listopada przed dwoma kościołami w Krzeszowicach zebraliśmy 7.720,05 zł. To świetny rezultat naszej listopadowej kwesty! 
Bardzo dziękujemy za nadzwyczajną hojność i serdeczność dla osób najbardziej potrzebujących, szczególnie trudno radzących sobie w czasie zimowych chłodów i wzrastającej drożyzny.

Jesteśmy serdecznie wdzięczni Księżom Proboszczom obu parafii, którzy nie tylko zgodzili się na naszą zbiórkę przed świątyniami, ale też w specjalnych ogłoszeniach zachęcali wiernych do wspierania IZPM i naszych podopiecznych.

Dziękujemy wszystkim gościom zaproszonym do kwestowania z nami, osobom społecznego zaufania i naszym wiernym przyjaciołom.  

Najgorętszą wdzięczność kierujemy do wszystkich, którzy tak szczodrze nas wsparli. Dzięki temu będziemy mogli przyznawać zapomogi najbiedniejszym, pomagać im przetrwać zimę, ogrzać mieszkanie, kupić leki, a może troszkę bardziej uroczyście przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia.

Dziękujemy!

Nasza listopadowa kwesta.

Przed nami trudny zimowy czas, szczególnie dla ludzi najuboższych, opuszczonych, starszych i chorych. Dlatego Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej będzie kwestował w niedzielę, 14 listopada przed dwoma kościołami w Krzeszowicach, na zapomogi losowe dla najbiedniejszych, pomoc w zakupie leków, opału, czasem nawet żywności, na ogrzewanie mieszkań, na troszkę radośniejsze, obfitsze i mniej samotne Święta. 


IZPM  wyraża ogromną wdzięczność za wszelkie dotychczasowe dowody zaufania, za wrażliwość, za każdą złotówkę wrzuconą do puszek z sercem i dłonią wyciągniętą do drugiego człowieka. I tym razem prosimy o zrozumienie, wspólnotę serc, wzajemną troskę o siebie i hojność dla tych najsłabszych wśród nas.