PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji
i uzyskują dochód nieprzekraczający:
1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
1.056 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

 • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
 • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Krzeszowice przekazywana jest za pośrednictwem w współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej – Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych.
Czytaj dalej

PODSUMOWANIE REALIZACJI PODPROGRAMU 2018

Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej w Krzeszowicach jako Organizacja Partnerska Lokalna  Banku Żywności w Krakowie, realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

Pomoc żywnościowa trafiła do 404 osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej z terenu Gminy Krzeszowice. Nasze działania wspierali: GOPS, OSP, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Polan,  Urząd Gminy
w Krzeszowicach i Bank Żywności w Krakowie.
Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 20.819,64   tony żywności;
 • 1507 paczek żywnościowych;

W ramach Podprogramu 2018 we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie  dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadziliśmy 4 warsztaty edukacyjne z zakresu  zdrowego żywienia i niemarnowania żywności prowadzone przez zawodowych technologów żywienia, ekspertów z Banku Żywności w Krakowie.

Zapraszamy do nowego Podprogramu 2019  we wrześniu!

Wielkanocna integracja – przy wspólnym stole.

To był prawdziwie integracyjny stół wielkanocny, pięknie świątecznie nakryty białymi obrusami, z elegancką zastawą, zajął całe duże wnętrze restauracji Frykas. Zasiadło przy nim 26 kwietnia ponad 90 osób: starszych, samotnych, czasem boleśnie doświadczonych przez życie, niezamożnych, głównie jednak poszukujących bliskości innych, ciepła, przyjaźni, odrobiny troski, zrozumienia.  

Spotkali się więc z szansą na integrację: podopieczni Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, uczestnicy zajęć terapeutycznych Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas z Woli Filipowskiej kierowanego przez Antoniego Zawadzkiego i oraz członkowie klubu Senior + pod opieką Moniki Dudek, prezeski Fundacji Kobieta w Regionie. 

Byli z nami także mili goście: Agnieszka Cupiał, reprezentująca Kopalnię Wapienia w Czatkowicach – sponsora imprezy, przedstawicielka Burmistrza Małgorzata Bojkowska – sekretarz UMiG, dyrektor CKiS Anna Miga i Leszek Kramarz – przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta.
Czytaj dalej

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW ZESPOŁU.

Zarząd Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej w Krzeszowicach, zgodnie
z § 13 ust. 1 statutu IZPM zaprasza na

WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZE  CZŁONKÓW  ZESPOŁU
Termin zebrania:  19 maja 2019, niedziela, godz. 10.00
(drugi termin: 19 maja 2019, godz. 10.15 )

Miejsce zebrania: Sala Domu Parafialnego przy kościele p/w św. Marcina
w Krzeszowicach.

7, 8 i 9 MAJA IZPM WYDAJE CZWARTĄ, OSTATNIĄ W PODPROGRAMIE 2018 PARTIĘ PACZEK!

Do czerwca 2019 roku w osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych, które będą wydawać członkowie Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej. Tym razem w paczce znajdą się : groszek z marchewką, biała fasola, koncentrat pomidorowy, makaron jajeczny, kasza gryczana, mleko UHT, szynka drobiowa,  szynka wieprzowa, filet z makreli, cukier i olej rzepakowy.

Wydawanie czwartej partii paczek nastąpi w dniach 7,8 i 9 maja 2019 w pomieszczeniach hurtowni przy ul. Kościuszki 2 w Krzeszowicach w godz. od 9.00 do 16.00.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszej gminie mogą również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Kolejne warsztaty organizujemy dla naszych  podopiecznych w 10 maja br.
w Centrum Kultury i Sportu w sali nr 2 , ul. Walkowskiego 1. Tematem będą
podstawowe zasady zdrowego odżywiania i przeciwdziałanie marnowaniu żywności.
Czytaj dalej

14, 15 i 18 marca IZPM wydaje kolejną partię paczek!

Do czerwca 2019 roku w osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych, które będą wydawać członkowie Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej. Tym razem w paczce znajdą się: groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, ryż biały, mleko UHT, szynka drobiowa,  cukier biały, olej rzepakowy i  gołąbki w sosie pomidorowym.

Wydawanie trzeciej partii paczek nastąpi w dniach 14-15 i 18 marca 2019,
w pomieszczeniach hurtowni przy ul. Kościuszki 2 w Krzeszowicach,
w godz. od 9.00 do 16.00.

Czytaj dalej

Dziękujemy za życzliwość i hojność!

Kwesta na zapomogi od IZPM

Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej podejmuje różnorodne formy wsparcia najuboższych mieszkańców naszej gminy. Ostatnio najgłośniej jest o wielotonowej pomocy żywnościowej. Wierzymy, że kilkunastokilogramowe paczki dla ok. 370 osób (niemal 200 rodzin) wydawane cztery razy w roku stanowią ważną pozycję w domowym gospodarstwie i pozwalają zaoszczędzone środki przeznaczyć na inne również potrzebne wydatki.
Zima jest jednak szczególnie trudnym czasem dla osób starszych, samotnych, chorych, utrzymujących się ze skromnych emerytur. Do Zespołu napływają prośby o pomoc w opłaceniu rachunków za ogrzewanie, prąd, gaz, a także zimową odzież, obuwie itp.

Na tego typu zapomogi kwestowaliśmy 24 lutego przed dwoma kościołami
w Krzeszowicach. Uzyskaliśmy znakomity efekt: 7236, 70 zł i 1$.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za hojność, życzliwość, zrozumienie i zaufanie.  

Dziękujemy Księżom Proboszczom obu parafii za umożliwienie nam tej akcji i wsparcie, na które zawsze możemy liczyć.  Dziękujemy także wszystkim osobom spoza Zespołu, które tradycyjnie kwestują wraz z nami i w naszym imieniu.

Zarząd Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej

Wydajemy paczki z żywnością!


To już trzeci dzień naszej akcji prowadzonej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest wspófinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zarząd i członkowie IZPM wolontarystycznie zajmują się wydawaniem żywności, po którą zgłaszają się osoby spełniające kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.
Każda z osób otrzymała paczkę zawierającą m. in. groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa,  szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, kabanosy wieprzowe, cukier biały, olej rzepakowy, miód nektarowy wielokwiatowy, gołąbki w sosie pomidorowym, makaron kukurydziany bezglutenowy.

Nominacja dla naszej prezes!


Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że pani Teresa Piekara, prezes Interwencyjnego Zespołu ds. Pomocy Międzyludzkiej została nominowana przez Kapitułę Redakcji „Dziennika Polskiego” oraz „Gazety Krakowskiej” w plebiscycie Osobowość Roku 2018, w kategorii Działalność Społeczna i Charytatywna.

Wszyscy, którzy znają panią Teresę i jej zaangażowanie w działalność charytatywną, wiedzą, że to nominacja jak najbardziej zasłużona. Kibicując jej z całych sił zachęcamy Państwa do wysłania sms i oddania głosu właśnie na nią!

Żeby zagłosować, wyślij SMS o treści KDS.4  na numer 72355.
Koszt sms-a to 2,46 zł.

 

List Redaktorów Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej.

 

Paczki żywnościowe od 29 stycznia!

Wydajemy drugą partię paczek nastąpi w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zapraszamy w dniach 29-31 stycznia 2019 do pomieszczeń hurtowni przy ul. Kościuszki 2
w Krzeszowicach, w godz.
od 9.00 do 16.00.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa,  szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet
z makreli w oleju, kabanosy wieprzowe, cukier biały, olej rzepakowy, miód nektarowy wielokwiatowy, gołąbki w sosie pomidorowym.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszej gminie będą mogą wziąć udział
w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności
i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
Czytaj dalej