Podsumowanie programu żywnościowego!

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program był skierowany do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód
nieprzekraczający: 1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Podsumowanie Podprogramu 2020
W ramach Podprogramu 2020 Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej objął wsparciem żywnościowym  399 osób przekazując 22,91 ton  żywności w formie 1868  paczek.
Ponadto zorganizowaliśmy 4 warsztaty – ze względu na pandemię w oparciu  o wydawnictwa przygotowane przez Bank Żywności w Krakowie.  Z warsztatów poświęconych problematyce żywienia w chorobach dietozależnych skorzystało 100 chętnych beneficjentów.