Podsumowanie programu żywnościowego!

Podsumowanie Podprogramu 2019 
W ramach Podprogramu 2019 Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej objął wsparciem żywnościowym 335 osób przekazując 21,38 ton żywności w formie 1268 paczek.
W  Podprogramie 2019  w warunkach pandemicznych trudno było zorganizować warsztaty edukacyjne „na żywo”. We współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie udało się zorganizować warsztaty w formie indywidualnych konsultacji telefonicznych i wydawnictw poradniczych.

Podsumowanie Podprogramu 2018 
W ramach Podprogramu 2018 Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej objął wsparciem żywnościowym 404 osoby przekazując 20,81964 ton żywności w formie 1507 paczek.

Podsumowanie Podprogramu 2017 
W ramach Podprogramu 2017 Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej objął wsparciem żywnościowym 395 osób przekazując 21,41204 ton żywności w formie 1457 paczek .

We współpracy z Bankiem Żywności dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono w obu  podprogramach 6 warsztatów edukacyjnych:  żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące marnowania żywności.

Dodatkowo IZPM realizował działania towarzyszące niefinansowe takie jak:  piknik integracyjny na Ranczu Artemidy /2018/, Wielkanocną integrację /2019/ dla osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych,  co roku / wyłączając okres pandemii/bezpłatną 3 tygodniową półkolonię dla dzieci  rodzin  potrzebujących pomocy przekazywanie informacji o  miejscach, gdzie realizowane są działania EFS, porady psychologiczne.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

 • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
 • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Krzeszowice przekazywana jest za pośrednictwem współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej – Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej w Krzeszowicach. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają one formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 • Przygotowania posiłków,
 • Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
 • Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
 • Zapobiegania marnowaniu żywności,
 • Inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Działania realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w siedzibie OPL lub w miejscu wyznaczonym przez organizację. Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

***
PODPROGRAM 2021 

Podprogram 2021  jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: do końca października 2022

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

Posiłek – to każde danie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek lub kolacja) przygotowane w OPL np. jadłodajniach, schroniskach, noclegowniach dla osób bezdomnych, z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 obejmuje żywność w łącznej ilości ok. 28,17 kg na osobę, w tym:

 1. Artykuły warzywne i owocowe:

1) groszek z marchewką 3,2 kg,

2) koncentrat pomidorowy 1,12 kg,  

3) powidła śliwkowe 1,50 kg, 

 1. Artykuły skrobiowe:

4) makaron jajeczny 4,50 kg, 

5) kasza jęczmienna 1 kg, 

 1. Artykuły mleczne:

6) mleko UHT 5 l, 

 1. Artykuły mięsne:

7) szynka drobiowa 1,80 kg, 

8) szynka wieprzowa 1,20 kg, 

9) filet z makreli w oleju 0,85 kg, 

 1. Cukier:

10) cukier biały 4 kg, 

 1. Tłuszcze:

11) olej rzepakowy 4 l,