Podsumowujemy 7 lat realizacji Programu Pomocy Żywnościowej.

19 czerwca sprowadziliśmy do Krzeszowic ostatnią transzę artykułów spożywczych
4.572 kg żywności dla 359 osób – w ramach Programu Operacyjnego Pomocy
Żywnościowej współfinansowanego przez Unię Europejską i Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej RP. Program ten realizowaliśmy od 2017 roku.
Było to duże wyzwanie dla tak niewielkiej grupy (12 osób) wolontariuszy, którą jesteśmy.


W ciągu 7 lat sprowadziliśmy ok. 120 ton żywności, wydaliśmy 8123 paczki o
wartości niemal 600 000 zł. Każdorazowo (3-4 razy w roku) obejmowaliśmy
wsparciem ok. 400 osób.
Podstawowe artykuły spożywcze: cukier, mleko, olej,
makaron, kasza, konserwy warzywne, rybne i mięsne, powidła… wszystkie produkty
bardzo dobrej jakości, przydatne w każdym gospodarstwie domowym, trafiały do
rodzin wielodzietnych o niskich dochodach, samotnych matek wychowujących dzieci,
ludzi starszych i samotnych utrzymujących się ze skromnych emerytur, chorych,
niepełnosprawnych, bezradnych życiowo.


Beneficjenci programu wielokrotnie wskazywali na wartość i ważność tej pomocy.
Wielu czekało niecierpliwie na kolejny transport. Szczególnie było to widoczne w
ostatnich latach – pandemii i rosnących cen podstawowych artykułów
żywnościowych.. Wielu osobom te paczki pomagały po prostu przetrwać ów ciężki
czas.
Jedna dostawa w kwietniu 2022 roku o wartości 15.000 zł była przeznaczona dla
uchodźców z Ukrainy.


Programem z ramienia IZPM kierowała i prowadziła dokładną dokumentację Barbara
Ochmańska w ścisłym porozumieniu i współpracy z panią prezes Zespołu – Teresą
Piekarą, która koordynowała pracę wszystkich wolontariuszy.
Na szczęście bowiem nie byliśmy sami z tym zadaniem przerastającym nasze siły.
Znakomicie układała się współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
który kwalifikował osoby uprawnione do tej formy wsparcia, pomagał nam także w
dostarczaniu paczek najstarszym, chorym, niepełnosprawnym beneficjentom.


Nieoceniona okazała się pomoc druhów z OSP ze Żbika (byli z nami najczęściej,
absolutnie niezawodni i punktualni), z OSP Krzeszowice, Czatkowic Górnych, OSP Woli
Filipowskiej
– w rozładowywaniu wielotonowych transportów.

W pierwszych latach pomagali nam uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, a od czasów pandemii do końca – harcerki i harcerze z Hufca Szarych Szeregów w
Krzeszowicach,
którzy razem z nami przygotowywali i wydawali paczki, wykazując
się niezwykłą odpowiedzialnością, pracowitością, kulturą osobistą i wrażliwością
społeczną.
Ważnym ułatwieniem była możliwość nieodpłatnego korzystania z magazynu Firmy
Plantico
, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni Dyrekcji przedsiębiorstwa.

Sprawnie i harmonijnie układała się także współpraca z Bankiem Żywności w
Krakowie
, skąd otrzymywaliśmy produkty dla potrzebujących.
Wszystkim, którzy swoją życzliwością i pracą umożliwili nam przeprowadzenie tej
wielkiej akcji pomocy dla najuboższych, najserdeczniej dziękujemy.
Na razie nie wiemy, co będzie dalej z tym programem, czy i kiedy zostanie
wznowiony. Zainteresowani na pewno otrzymają informacje w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej.

A w IZPM trwa także codzienna, cicha działalność: rozpatrujemy prośby o wsparcie
finansowe i rzeczowe, odwiedzamy podopiecznych, pomagamy w spłacie zaległych
opłat, zakupie leków, wspieramy w sytuacjach nagłego pogorszenia się warunków
życiowych i zdrowotnych, szczególną troską staramy się otoczyć chore dzieci i
rodziców walczących o ich wyleczenie.

Możemy udzielać tej pomocy dzięki wsparciu mieszkańców Krzeszowic, którzy zauważają nas w czasie kwest, odpisują procenty od podatku na naszą rzecz, przekazują darowizny, obdarzając nas zaufaniem i szacunkiem. Dziękujemy za to z całego serca, wierząc, że ten wspólny trud ma sens, przynosi ulgę w smutku i cierpieniu, daje nadzieję, pozwala człowiekowi wierzyć, że nie jest zupełnie sam ze swoimi problemami. Jesteśmy!

Zarząd Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej