Podsumowujemy akcję pomocy żywnościowej.

W maju zakończyliśmy drugi rok realizacji unijnego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (POPŻ). Na mocy umowy z Bankiem Żywności sprowadziliśmy w czterech transzach ok. 21,5 ton żywności o łącznej wartości 106.631 zł. Z tej formy wsparcia skorzystało 395 osób (194 rodziny) w trudnej sytuacji finansowej. Są to rodziny wielodzietne, samotne matki wychowujące dzieci, osoby starsze, chore, samotne, a także ludzie bezdomni i opuszczeni, którym paczki żywnościowe pomagają przetrwać. Cieszy nas, że możemy ułatwić życie tak wielu osobom i rodzinom. Mamy sygnały, że czekają na kolejne dostawy i dobrze oceniają jakość przekazywanych produktów.

Dla nas natomiast, kilkunastu osób zaangażowanych w przygotowywanie, rozdzielanie, wydawanie paczek, a także prowadzenie szczegółowej dokumentacji, niezwykłą wartość ma niezawodna pomoc strażaków z Krzeszowic, Czatkowic Górnych i Żbika, uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Bardzo dobrze służy nam też magazyn udostępniony nieodpłatnie przez firmę Polan Sp. z oo. Wszystkim, którzy wraz z nami podejmują ten trud, dziękujemy, wierząc, że dobro czynione wraca i przynosi radość!