Półkolonia IZPM 2017 – nasze kolorowe, zdrowe i sportowe lato!

W tegorocznej półkolonii uczestniczyło 84 dzieci (w tym 69 bezpłatnie) i nie byłoby to możliwe, gdyby nie darczyńcy,
a w szczególności: Gmina Krzeszowice i Fundacja Tauron z Czatkowic oraz inne firmy wpłacające pieniądze na konto Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej czy ofiarujące produkty żywnościowe. Swój udział w organizacji tego przedsięwzięcia mają także mieszkańcy Krzeszowic uczestniczący w niedzielnych kwestach IZPM.

Koloniści podzieleni byli na 5 grup wiekowych. Zajęcia przebiegały zgodnie z ramowym planem dnia oraz tygodniowymi wytycznymi do planu pracy. Aby było bezpiecznie, codziennie przypominano zasady bhp. Każdego dnia realizowaliśmy zajęcia z profilaktyki zgodnie z wcześniej ustalonym i zatwierdzonym przez Pełnomocnika Burmistrza – Panią Ninę Kurdziel – programem.

Ponadto uczestnicy półkolonii: pięciokrotnie wyjeżdżali na basen w Chrzanowie, odwiedzili Ranczo Artemidy w Nowej Górze, odbyli wycieczkę na Lotnisko w Balicach, gdzie realizowali ścieżkę dydaktyczną „co lecąc samolotem wiedzieć powinniśmy”, byli w Jaskini Wierzchowskiej, odwiedzili ZOO w Krakowie, gdzie mogli zobaczyć wiele gatunków zwierząt i poznać ich zwyczaje, zostali zaproszeni na lody przez kawiarnię Melba, a podczas zajęć stacjonarnych dzieci spacerowały po krzeszowickim Parku Potockich.

Podczas zabaw na boisku szkolnym i placu zabaw grały w piłkę, badmintona, ping – ponga, skakały na skakankach, bawiły się w różne ciekawe zabawy ruchowe, malowały kredą piękne obrazki na płytkach. Wychowawcy zorganizowali dla nich wiele ciekawych konkursów: sportowych, plastycznych i „dzień talentu”. Za zajęte miejsca wszyscy dostali dyplomy, nagrody i drobne upominki.


Na zakończenie dzieci przygotowały program artystyczny i upominki – serduszka – dla gości, chcąc tym samym podziękować organizatorom, darczyńcom, sponsorom

i wychowawcom za półkolonię. Podsumowując: półkolonia minęła miło i bezpiecznie, bez wypadków, konfliktów i nieporozumień.

Dzieci opuściły mury szkoły, która nas gościła, z żalem ale zarazem z nadzieją, że za rok znów się spotkają.

Organizatorom raz jeszcze mówimy: DZIĘKUJEMY!!!

kierownik półkolonii
Elżbieta Sarnek