Pomoc żywnościowa od IZPM.

W dniach 19-21 listopada 2018 roku Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej przeprowadził kolejną akcję wydawania tzw. paczek żywnościowych osobom pozostającym w trudnej sytuacji finansowej i życiowej.

Oficjalnie nazwa tej formy wsparcia to: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 finansowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Pomocy Społecznej oraz Unijny Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Realizujemy go od trzech lat we współpracy
z Krakowskim Oddziałem Banku Żywności i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

W tych trzech listopadowych dniach rozdzieliliśmy 4.793,84 kg artykułów spożywczych 186 rodzinom, w formie 351 paczek.
W każdej z nich znalazły się konserwy mięsne, rybne, warzywne, powidła śliwkowe, makaron, kasza gryczana, ser, mleko i olej.

Wyrażamy wdzięczność strażakom z OSP Krzeszowice, którzy rozładowali
ów niemal 5-tonowy transport oraz firmie Polan za nieodpłatne udostępnianie magazynu przy ul. Kościuszki 2. Bardzo dziękujemy też uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych za pomoc w przygotowywaniu i rozdzielaniu paczek.

Przed nami, do czerwca 2019 roku, jeszcze trzy transporty. Osoby w trudnej sytuacji finansowej, które jeszcze nie korzystały z tej formy wsparcia, mogą ubiegać się o skierowanie w GOPS w Krzeszowicach. Obowiązujące kryterium dochodowe to:
1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie.  

Beneficjenci programu będą mogli, podobnie jak w roku ubiegłym, wziąć udział w warsztatach edukacyjnych dotyczących praktycznej ekonomii, zdrowego żywienia
i zasad prowadzenia gospodarstwa domowego.  
Podprogram 2018 jest kontynuacją ubiegłorocznego, w ramach którego IZPM objął wsparciem 390 osób, przekazując im 21ton 278 kg żywności w postaci 1457 paczek.

Zależy nam, aby  pomoc trafiła do ludzi starszych, samotnych, chorych, bezradnych, którzy być może nawet nie wiedzą, że coś takiego istnieje. Prosimy więc, jeśli znacie Państwo, nasi czytelnicy, kogoś, kto potrzebowałby takiego wsparcia, poinformujcie, przekażcie ten tekst albo nawet pomóżcie zgłosić problem do GOPS –u. Następna dostawa już w styczniu!

Zarząd Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej