Pomóżmy Kasi Cieślak!

1kaska.tatr.buzInterwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej zwraca się z gorącą prośbą o finansowe wsparcie leczenia i rehabilitacji Kasi Cieślak, 23-letniej studentki UJ i AGH, która przebywając w ramach stypendium Erasmus w Hiszpanii, uległa poważnemu wypadkowi. Obecnie pozostaje w stanie ciężkim w szpitalu w Lleidzie
(160 km od Barcelony) i będzie musiała przejść szereg skomplikowanych operacji. Czeka ją również trudny transport do kraju i długotrwała rehabilitacja.

Z apelem o pomoc zwracamy się w naszym imieniu, lecz także przede wszystkim w imieniu mamy Kasi.
Pani Irena Cieślak jest wdową, sama opiekuje się córką, a jej sytuacja finansowa nie daje możliwości poradzenia sobie z tak dramatycznym problemem.
Wierzymy, że dzięki dobroci, wrażliwości, międzyludzkiej solidarności uda się pokonać wszelkie przeszkody. Wierzymy w otwarte i czułe serca, które nigdy nas nie zawiodły.

19 lutego z inicjatywy pani Agaty Kulczyckiej, byłej nauczycielki Kasi, jej szkolnych kolegów i przyjaciół, głęboko poruszonych dramatycznym wypadkiem, powstał Społeczny Komitet „Pomagamy Kasi Cieślak”. Komitet zwrócił się z prośbą do IZPM
o udostępnienie naszego konta. Oczywiście zgodziliśmy się na tę współpracę.
11154149_878164815539635_689333184_oRazem możemy zrobić więcej.
Wierzymy w młodzieńczą energię, zaangażowanie, moc przyjaźni.

Pieniądze prosimy więc wpłacać na konto IZPM
z dopiskiem „Pomoc dla Kasi Cieślak”.

Numer naszego konta w Banku Spółdzielczym
w Krzeszowicach:

92 8612 0003 0000 0000 2280 0001

Za każdy dar serca dziękujemy w imieniu Kasi, Jej mamy i szkolnych przyjaciół.

Zarząd Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej.