Pomóżmy Oleńce usłyszeć świat!


Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej włącza się w zbiórkę pieniędzy na leczenie 7-miesięcznej Oleńki Dzwonek

Dziewczynka – jedyne, wyczekiwane i upragnione dziecko – urodziła się z poważnym uszkodzeniem narządu słuchu. Jedynym ratunkiem, aby mogła słyszeć, mówić i prawidłowo się rozwijać są trzy trudne i kosztowne operacje w Stanach Zjednoczonych (w Polsce nie wykonuje się takich zabiegów). Milion trzysta tysięcy złotych – to kwota, którą rodzina musi zebrać w ciągu najbliższego roku. Każda inicjatywa, każda wpłata są kroplami nadziei, są też dla rodziców sygnałem, że nie pozostają sami i bezradni wobec choroby i cierpienia dziecka oraz bariery finansowej niemożliwej do pokonania. 

 Udostępniamy nasze konto i gorąco prosimy o wsparcie Oleńki i jej rodziców. 

Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej
Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach

Numer konta: 92 8612 0003 0000 0000 2280 0001

tytułem – Ola Dzwonek