Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – wydajemy paczki!

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie
z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.
W październiku 2018 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2018, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Do czerwca 2019 roku w osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych, które będą wydawać członkowie Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej.

Wydawanie pierwszej partii paczek nastąpi w dniach 19-21 listopada
w pomieszczeniach hurtowni przy ul. Kościuszki 2 w Krzeszowicach
w godz.
od 9.00 do 16.00.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa,  szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, kabanosy wieprzowe, cukier biały, olej rzepakowy, miód nektarowy wielokwiatowy, gołąbki w sosie pomidorowym.

 

 

 

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (od 1 października 2018 są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2018 jest kontynuacją Podprogramu 2017, w ramach którego Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej objął wsparciem żywnościowym 395 osób przekazując im 21 ton i 278 kg  żywności w postaci 1457 paczek żywnościowych. Nasi beneficjenci skorzystali też z warsztatów edukacyjnych dotyczących zdrowego żywienia oraz edukacji ekonomicznej organizowanych przez  IZPM i Bank Żywności w Krakowie , a także pomocą UM i GOPS.

Obok dystrybucji paczek i warsztatów IZPM zorganizował  we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej piknik integrujący dla seniorów naszej gminy pod hasłem „Witaj lato”.