Przygotowania do Świąt Wielkanocnych w IZPM

_MG_0953To był intensywny, pracowity, ale też radosny czas. Tradycyjnie od kilku tygodni przygotowywaliśmy paczki świąteczne dla naszych podopiecznych.

Dzięki ofiarności Darczyńców, Sponsorów, dzięki kwestom, aukcji charytatywnej, odpisowi 1% od podatku mogliśmy zakupić 123 paczki żywnościowe i rozwieźć je do rodzin w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, do samotnych matek wychowujących dzieci, do osób starszych i chorych.

Zostaliśmy także zaproszeni przez Burmistrza Miasta i Gminy Wacława Gregorczyka do udziału w zainicjowanej przez niego akcji: Krzeszowicki Koszyk WielkanocnyPrzygotujmy Święta Razem. Przez trzy dni poprzedzające Niedzielę Palmową
w wybranych sklepach Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu wystawione były kosze, do których można było wkładać zakupione produkty spożywcze i środki czystości jako pomoc i dar dla najuboższych.
W niedzielę kosze ustawiono na krzeszowickim Rynku. Zapełniły się świątecznymi przysmakami, słodyczami, wędliną, serami, ciastami i przede wszystkim ogromną ilością mąki, makaronów, ryżu, kaszy, oleju itd. Łącznie szczodrzy mieszkańcy Krzeszowic zakupili ok. 400 kg rozmaitych towarów, które zostały dokładnie posegregowane, policzone i rozdysponowane. Wszystkie te o krótkiej ważności, te na świąteczny stół członkowie IZPM rozwieźli do wielodzietnych rodzin, pozostałe również w najbliższym czasie trafią do potrzebujących.

Za hojność, serdeczne zrozumienie, zaufanie i przede wszystkim za otwarte serca na ludzką biedę najgoręcej dziękujemy. Dziękujemy również Panu Burmistrzowi za wybór naszego Stowarzyszenia do tej szlachetnej akcji oraz pracownikom Urzędu za wszelką pomoc.

W Niedzielę Palmową nasz Zespół odbył także zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na którym podsumowaliśmy roczną pracę, wybraliśmy Zarząd, zaprezentowaliśmy plan na rok 2016.

Za ofiarną i wieloletnią działalność podziękowaliśmy dwu Paniom : Bożenie Dębskiej
i Adzie Kaźmirek, które z powodów osobistych zrezygnowały z pracy w Zarządzie. Prezesem na kolejną, trzecią kadencję została Teresa Piekara, Józef Kukuła jest zastępcą Prezesa, sekretarzem – Barbara Ochmańska, księgową Barbara Porębska, skarbnikiem Bogusława Tybor-Krówka. W skład Zarządu weszły jeszcze: Teresa Kulczycka, Janina Obodzińska, Teresa Nowak i jako nowi jego członkowie: Elżbieta Chochół i Anna Gregorczyk. Komisję rewizyjną tworzą nadal: Bogusław Kisiel, Maria Knapik i Krystyna Galos.

Teresa Piekara i Barbara Porębska przedstawiły sprawozdanie merytoryczne
i finansowe. Oto kilka najważniejszych danych z tych wystąpień:

Działamy nieprzerwanie od maja 1992 roku. Od 21 marca 2005 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Jest nas 37 osób. Wszyscy członkowie są wolontariuszami – pracują bez żadnego wynagrodzenia. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Naszym celem statutowym jest pomoc osobom i rodzinom, szczególnie dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej bądź losowej.

W 2015 roku uzyskaliśmy dochody w wysokości 89.243, 61 zł – złożyły się na to pieniądze z dwóch kwest, ze wspaniałego koncertu i aukcji dzieł sztuki „Artyści dla dzieci”, z wpłat 1% podatku, od darczyńców i sponsorów, ponadto na naszą najważniejszą w roku akcję – półkolonię letnią otrzymaliśmy darowizny i dotacje od instytucji i osób: m. in. Urzędu Miasta i Gminy, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Grupy Energetycznej Tauron.

Z uzyskanych środków wydaliśmy 72.138,40 zł.

Zorganizowaliśmy trwającą 3 tygodnie półkolonię dla 62 dzieci z rodzin dotkniętych niedostatkiem. Z tego wypoczynku skorzystało również 19 dzieci za częściową lub pełną odpłatnością.

Przekazaliśmy paczki świąteczne – 120 na Wielkanoc i 123 na Boże Narodzenie dla
78 rodzin.

Udzieliliśmy 52 zapomogi (pieniężne i rzeczowe) 33 rodzinom dotkniętym biedą i różnymi wypadkami losowymi (zakup węgla, lekarstw, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, mieszkanie, wodę). Jednej rodzinie kupiliśmy pralkę, innej wykładzinę na podłogę, obuwie, podręczniki dla dzieci, kilku uczennicom dofinansowaliśmy wyjazd na wycieczkę.

Plan na 2016 rok uwzględnia wszystkie nasze stałe akcje: półkolonia, paczki świąteczne, zapomogi losowe, kwesty. Oczywiście plan ten będziemy mogli zrealizować, jeśli nadal będą wokół nas ludzie serdeczni, wrażliwi, gotowi dzielić się ze słabszymi i biedniejszymi.

Podziękowania Pani Prezes dla Darczyńców, wspierających nas Księży Proboszczów
i dla oddanych sprawie członków Zarządu zakończyły zebranie.