Rozdaliśmy ponad 13 ton żywności

W kwietniu z inicjatywy Prezes IZPM Teresy Piekary przystąpiliśmy do realizacji programu Unii Europejskiej „Pomoc żywnościowa 2014 – 2020”. Podpisaliśmy umowę
z Bankiem Żywności i rozpoczęliśmy nowy etap pomocy potrzebującym, pomocy mierzonej w tonach.

Krzeszowicka OSP pomaga w rozładunku żywności dla potrzebujących.

W kwietniu i maju sprowadziliśmy ok. 13 ton żywności i rozdzieliliśmy te artykuły 268 osobom.
W paczkach znalazły się konserwy rybne i mięsne, w tym szynka drobiowa, wieprzowa i pasztet, olej, ryż, cukier, powidła, makarony, kasza, herbatniki, przecier pomidorowy. Pierwszy transport – ok. 3,5 tony przyszedł w Wielkim Tygodniu. Cieszyliśmy się, że udało się zdążyć przed Świętami. Druga, jeszcze większa dostawa, ok. 10 ton, miała miejsce w maju. Każdy, kto został pozytywnie zweryfikowany przez GOPS, otrzymał łącznie ok. 50 kg żywności.
Jesteśmy przekonani, że produkty te w znaczący sposób poprawiły sytuację finansową i życiową naszych podopiecznych.

Stanęliśmy przed nowym, trudnym i odpowiedzialnym zadaniem. Po raz pierwszy mierzyliśmy się z takimi wielkimi liczbami. Na szczęście spotkaliśmy się też
z życzliwością i wsparciem wielu osób i instytucji. Szybką weryfikację przeprowadzili pracownicy GOPS –u. Sławomir Rosiek, szef firmy Polan udostępnił magazyn.
Wsparli nas przyjaciele: Adam Ślusarczyk i Łukasz Smółka, który zorganizował ekipę strażaków z Krzeszowic, Czatkowic i Żbika. To oni rozładowywali transporty żywności. Bardzo ważna okazała się pomoc 14 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Krzeszowicach wytypowanych przez Dyrektora Łukasza Skalnego.

Akcja „Nikt nie może być głodny” kosztowała nas wiele godzin często ciężkiej pracy. Trzeba było zadbać o logistykę, dokumentację finansową (bardzo odpowiedzialną pracę wykonały panie: Barbara Porębska i Barbara Ochmańska), zorganizować dyżury,
w czasie których wydawaliśmy zgromadzoną żywność.

Program będzie kontynuowany. Kolejne dostawy trafią do Krzeszowic jesienią.
Pomoc może być udzielona każdemu, kto zwróci się do GOPS – u, a jego dochód wynosi 1.028 zł na osobę w rodzinie i 1.268 dla osoby samotnej.

Zarząd Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej