Tak świętowaliśmy swój jubileusz!

25-lecie IZPM w Krzeszowicach fot. M. Lewicki

Czym był dla nas IZPM?
To, co robiliśmy z Przyjacielem Staszkiem Koziołem, to było po prostu nasze życie…
– mówił łamiącym się ze wzruszenia głosem pierwszy i do dziś honorowy Prezes Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej Józef Kukuła
w czasie jubileuszu 25-lecia stowarzyszenia.

Był rok 1992. Dwaj panowie, nie czekając na odgórne decyzje, na rozstrzygnięcia władz, wzięli sprawy ludzkiej, sąsiedzkiej biedy w swoje ręce. Usłyszeli płacz dziecka, zobaczyli człowieka tracącego pracę i poczucie własnej wartości, upokorzonego, wykluczonego. Zdecydowali, że chcą się dzielić tym, co posiadają, i zachęcać do tego innych. Znaleźli wsparcie ówczesnego burmistrza Zygmunta Kuchty i księdza prałata Juliana Bożka. Tak powstał IZPM – wspominał Bogusław Kisiel, członek stowarzyszenia od 1992 roku. W garażu doktora Stanisława Kozioła przygotowywano pierwsze paczki świąteczne. Od początku organizowano letnie półkolonie, czyniąc wszystko, by ten wypoczynek był niezwykle atrakcyjny.

I tak minęło dwadzieścia pięć lat…

25-lecie IZPM w Krzeszowicach fot. M. Lewicki

W niedzielę 18 lutego w Galerii Pałacu Vauxhall odbyła się wzruszająca impreza charytatywna
z okazji jubileuszu IZPM „Artyści Krzeszowic – Dzieciom”.
Były wspomnienia, podziękowania, kwiaty, dużo pięknej muzyki i malarstwa. Koncert charytatywny
i aukcję dzieł sztuki podarowanych przez artystów stowarzyszeniu zorganizowała Dyrektor Centrum Kultury i Sportu (prywatnie córka śp. twórcy IZPM doktora Kozioła) Anna Miga.

25-lecie IZPM w Krzeszowicach fot. M. Lewicki

W Pałacu Vauxhall zgromadzili się przyjaciele stowarzyszenia, darczyńcy, przedstawiciele firm i instytucji, władz miasta, z burmistrzem Wacławem Gregorczykiem, i Powiatu, ze starostą Wojciechem Pałką. Miłych i dostojnych gości witały Anna Miga i Prezes IZPM Teresa Piekara. Pani prezes odwołała się do najstarszych dokumentów, w których figurują nazwiska założycieli i pierwszych członków zarządu. Niektórzy już odeszli, ale właściwie są wśród nas: doktor Stanisław Kozioł, Izydora Jakoubek, Józef Jurkiewicz, Konstanty Klocek, Władysław Korbiel, Józef Łąka, Jadwiga Szopowa, doktor Jerzy Obodziński, burmistrz Zygmunt Kuchta, ksiądz Julian Bożek, profesor Wiktor Zin. Pozostawili swojego ducha, ciepły uśmiech, wspomnienia i ideę, którą IZPM stara się realizować. W pamięci pozostały opłatki, spotkania świąteczne, pieśni i piosenki śpiewane przez doktora Kozioła, gawędy profesora Zina i koncerty z udziałem profesora Andrzeja Jasińskiego oraz ta niezmienna codzienność: czyjś smutek, łzy, wstyd z powodu biedy i radość, którą mogła sprawić skromna nawet paczka świąteczna, bo była ona znakiem czyjegoś zainteresowania, współodczuwania. I to się nie zmieniło. Zresztą wiele wypracowanych dawniej form działalności IZPM kontynuuje.

25-lecie IZPM w Krzeszowicach fot. M. Lewicki

Prawdziwą atrakcją jubileuszowego spotkania był koncert w wykonaniu krzeszowickich artystów. Słuchaliśmy muzyki poważnej
i rozrywkowej, przebojów przedwojennych i współczesnych, pieśni romantycznych i ludowych… Dzięki tej różnorodności wieczór mienił się rozmaitymi nastrojami
i niósł wiele radości, wzruszeń, wspomnień.
A zaczarowali nas Monika Dudek i przyjaciele: Jerzy Suruło oraz Marian Lewicki, Lucyna Ordon Klimczak i Grzegorz Klimczak, akordeoniści Grzegorz Palus i Alena Budziankowa, Marcin Gruba i Dominika Maszczyńska, Chór Allegria, Anna Gertner i Jerzy Suruło, Anna Dijuk, Robert Budzyń
i Zespół Verso, Janusz Blecharz i przyjaciele: Monika Gębala oraz Leszek Nowotarski. Serdecznie dziękujemy, bo był to dar serca i talentu wszystkich występujących bezinteresownie artystów.

25-lecie IZPM w Krzeszowicach fot. M. Lewicki

Takim darem stały się również prace plastyczne przekazane na aukcję prowadzoną z wdziękiem, humorem i werwą przez Annę Migę i Monikę Dudek. Dzięki ich wysiłkowi, hojności uczestników licytacji i przede wszystkim dzięki pięknu i niepowtarzalności ofiarowanych dzieł udało się sprzedać ponad trzydzieści prac za łączną sumę
14 020 złotych.

25-lecie IZPM w Krzeszowicach fot. M. Lewicki

Pieniądze te będą przeznaczone na tegoroczny letni wypoczynek dzieci
z najuboższych rodzin. Imponująca jest lista twórców, którzy po raz kolejny zechcieli włączyć się w dzieło pomocy potrzebującym: Michał Baca, Agnieszka Cywińska, Krzysztof Czerwiński, Barbara Dec, Barbara Koblak, Marcin Kołpanowicz, Marta Makarczuk, Anna Praxmayer, Irena Podolak, Anna Siek, Bernadetta Stępień, Maria Ślusarczyk, Małgorzata Winiarska, Ewa Gadnicka-Włodarczyk oraz artyści z Grupy Plastycznej Zdrój (Agata Białas, Anna Borycka, Ewa Dudek, Tadeusz Gillert, Elżbieta Krawczyk, Grażyna Kucińska, Elżbieta Nowak, Natalia Nowakowska, Joanna Partyka, Adam Pochopień, Renata Wróbel). Szczególne wzruszenie i zachwyt wzbudziły obrazki podarowane dzieciom przez dzieci uczestniczące w warsztatach plastycznych prowadzonych przez Cecylię Bielecką
i Barbarę Dec. Były też inne dary: książki, obrazy przekazane przez Urząd Miasta
i Burmistrza, Starostę Powiatu Krakowskiego i krzeszowicką galerię, a nawet butelka różanego wina i historyczna cegła z Cegielni Tenczynek z wypalonym herbem Potockich.

25-lecie IZPM w Krzeszowicach fot. M. Lewicki

Emocje aukcji chwilami łagodziła,
a chwilami podgrzewała muzyka.
Tak trwał radosny i sentymentalny wieczór. Na ręce pani prezes podziękowania, gratulacje, życzenia
i kwiaty złożył Starosta, Burmistrz, dyrektor Adam Ślusarczyk
i reprezentacja strażaków
z Krzeszowic, Czatkowic Górnych
i Żbika. To oni rozładowali dwadzieścia trzy tony żywności, które zespół do tej pory sprowadził dla potrzebujących w ramach unijnego programu
z Banku Żywności, i to im Teresa Piekara dziękowała za nieocenioną pomoc. Wyraziła również wdzięczność dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za współpracę
w realizacji programu żywnościowego.

25-lecie IZPM w Krzeszowicach fot. M. Lewicki

Prezes IZPM skierowała także w imieniu Zarządu słowa podziękowania do wszystkich ludzi wrażliwych serc, obecnych
i nieobecnych, także tych, którzy anonimowo corocznie przekazują 1% podatku zespołowi, którzy nieobojętnie przechodzą obok puszek z sercem na niebieskim tle. Były też szczególne podziękowania dla najwierniejszych darczyńców, którzy od wielu lat, a nawet od początku, wspierają działalność IZPM, pomagają w organizowaniu półkolonii. To dla nich stowarzyszenie ufundowało piękne artystyczne dyplomy wykonane przez Annę Siek z umieszczoną centralnie grafiką zatytułowaną
„W stronę światła” i z mottem z wiersza Marty Dąbkowskiej.

25-lecie IZPM w Krzeszowicach fot. M. Lewicki

Podziękowania te otrzymali Urząd Miasta i Gminy w Krzeszowicach, Parafia św. Marcina oraz Parafia
św. Jana Pawła II, Stanisława Maruszak–Grębosz, Kopalnia Wapienia „Czatkowice” – Grupa Tauron, Jan Damulewicz, Marcin Kołpanowicz, Danuta i Jerzy Noworytowie, Bożena i Andrzej Bazarnikowie, Danuta i Władysław Karczowie, Alicja i Wiesław Jagiełło, Grażyna Damulewicz–Mładenowa, Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach, piekarnia Pawlak, cukiernia Melba, kawiarnia AGA, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Grupa Plastyczna Zdrój, Monika Dudek, Karina Abraham – Intermarche – Fundacja Muszkieterów, Monika i Grzegorz Guzikowie, Iglotex, Ryszard Głuch, Tadeusz Bogdan – Gospodarstwo Ogrodnicze, Mateusz Sowiński.

25-lecie IZPM w Krzeszowicach fot. M. Lewicki

Przed pożegnaniem były jeszcze podziękowania: dla wszystkich za wspaniałą atmosferę, za obecność, życzliwość, wieloletnie zaufanie, zrozumienie, wrażliwość; dla artystów, którzy uczynili pięknym ten jubileuszowy wieczór; dla członków Zarządu IZPM za ogromną pracę wykonywaną dla dobra potrzebujących; dla dyrektor Anny Migi za gościnę, zorganizowanie
i prowadzenie imprezy; dla sponsorów poczęstunku: Ryszarda Głucha, Andrzeja Mędrali, Małgorzaty Zięby i Witolda Piekary.

Myślę, że byliśmy tego wieczoru bliżej siebie, że szliśmy wszyscy „w stronę światła”
i odczuwaliśmy mocniej znaczenie słów z wiersza Marty Dąbkowskiej :

radość się mnoży kiedy się ją dzieli

a ja mam tylko tyle – ile potrafię dać

drugiemu człowiekowi

Teresa Nowak