Pamiętamy

Wdzięczność jest pamięcią serca

J_Szopa
Wielkim smutkiem napełniła nasze serca wiadomość o śmierci
PANI JADWIGI SZOPOWEJ
wieloletniej, wybitnej nauczycielki matematyki w trzech szkołach: Liceum Pedagogicznym, Technikum Budowlanym i Liceum Ogólnokształcącym, oddanej
i lubianej wychowawczyni, prawego, szlachetnego i cenionego człowieka.

Z Interwencyjnym Zespołem Pomocy Międzyludzkiej była związana od samego początku. Przez 22 lata jako skarbnik Stowarzyszenia pracowała na rzecz ludzi ubogich, słabszych, starszych, chorych; szczególnie oddana była dzieciom.

Zawsze odpowiedzialna, ofiarna, niezawodna, współczująca i serdeczna.

W niezwykły sposób łączyła argumenty rozumu i serca, mądrość i wrażliwość na ludzki los, skromność i konsekwencję w działaniu. Jej świat wyznaczały jasne i proste wartości, głęboka religijność, poczucie sprawiedliwości, wysokie wymagania wobec siebie, życiowa mądrość.

To smutne, że już nie usłyszymy ważnych prawd o życiu wypowiadanych przez Panią Jadzię w sposób jasny, spokojny, rzeczowy, ale też serdeczny i troskliwy. Będzie nam brakowało Jej uśmiechu, optymizmu, afirmacji życia, dystansu i niezwykłego poczucia odpowiedzialności.

Dziękujemy Pani Jadziu za wspaniałą 22 – letnią bezinteresowną pracę, za przyjaźń,
za serce dla małych dziecięcych serc.

Zarząd Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej