Wydajemy paczki!

Zarząd IZPM uprzejmie  informuje, że wydawanie czwartej partii paczek Programu Operacyjnego: Pomoc Żywnościowa 2017 nastąpi w dniach 17-18 i 21 maja
w pomieszczeniach hurtowni przy ul. Kościuszki 2 w Krzeszowicach,
w godzinach 9.00-16.00.

POPŻ 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach Podprogramu 2017, stanowiącego kontynuację tego z 2016 roku, Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej objął wsparciem żywnościowym 388 osób, przekazując im dotychczas 16.689,88 kg żywności.