Zaproszenie na zebranie sprawozdawczo-wyborcze IZPM i do współpracy z naszym Stowarzyszeniem.

przebisniegi-wiosna-220 marca na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym IZPM podsumuje ostatni rok swojej działalności. Skupia się ona na pozyskiwaniu środków finansowych na zapomogi i paczki świąteczne (dwa razy w roku ok. 120 paczek)
dla najuboższych rodzin z naszego miasta.

Najważniejszą akcją organizowaną przez nas corocznie jest półkolonia letnia dla ok. 80 dzieci z atrakcyjnym programem wychowawczo – opiekuńczym i wypoczynkowym.
O tym wszystkim będziemy rozmawiać w czasie naszego spotkania 20 marca. Najserdeczniej zapraszamy członków Stowarzyszenia, naszych Przyjaciół oraz tych, którzy chcieliby włączyć się do pracy w IZPM. Wszyscy jesteśmy wolontariuszami,
a uśmiech dzieci, radość często przez łzy naszych podopiecznych stanowią najpiękniejszą nagrodę i podziękowanie za codzienny trud.

Oto szczegółowy program zebrania:
20 marca 2016 r. (niedziela), godz. 10.00; drugi termin godz. 10.15.
sala Domu Parafialnego przy kościele św. Marcina w Krzeszowicach

Program:

  1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
  2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zespołu za rok 2015
  3. Sprawozdanie finansowe za rok 2015
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  5. Plan rzeczowo finansowy na rok 2016
  6. Dyskusja
  7. Podjęcie uchwał i udzielenie absolutorium dla Zarządu
  8. Wybór członków Zarządu
  9. Wolne wnioski.

Z radością powitamy osoby deklarujące chęć wstąpienia do naszego Stowarzyszenia. Deklarację członkowską można złożyć na zebraniu.

Zarząd IZPM