Zmiany w Podprogramie POPŻ 2020

Szanowni  Beneficjenci!

Uprzejmie informujemy, że nastąpiły  zmiany w wytycznych do Podprogramu.

* Termin realizacji – został wydłużony do końca września 2021
* Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2020 obejmuje żywność w łącznej ilości ok. 42,87 kg na osobę,
* Do artykułów skrobiowych dodano kawę zbożową rozpuszczalną 0,60 kg,

Pozostałe informacje zawarte w poprzednim komunikacie dotyczącym realizacji Podprogramu 2020 na naszej stronie pozostają aktualne. Możecie przeczytać je tutaj.

Zapraszamy!