Znakomity wynik kwesty!


W niedzielę 29 maja przed dwoma kościołami w Krzeszowicach zebraliśmy 6.307 zł!

Bardzo serdecznie dziękujemy za ten hojny dar – tę nadzwyczajną pomoc dla najbardziej potrzebujących – wszystkim ludziom dobrego serca, którzy tak szczodrze nas wsparli. Dzięki temu będziemy mogli udzielać pomocy najbiedniejszym, wspierać ich w potrzebie i chorobie, pomagać w pokonywaniu trudności życiowych.
Dziękujemy też Księżom Proboszczom obu parafii, którzy udostępnili nam miejsca dla zbiórek, a w ogłoszeniach zachęcali wiernych do wspierania IZPM i naszych podopiecznych.
Dziękujemy wszystkim gościom zaproszonym do kwestowania z nami, naszym wiernym przyjaciołom i osobom społecznego zaufania.

Zarząd IZPM