Żywność rozdana!

Przebieg i realizacja ostatniej transzy  Podprogramu Pomocy Żywnościowej 2020.

Dostawa z Banku Żywności w Krakowie przebiegła sprawnie dzięki pomocy strażaków OSP Żbik, którzy rozładowali 5956,7 kg żywności o wartości 29.860,81zł. W dniach 13-17 września przygotowaliśmy i wydaliśmy 392 paczki dla 215 rodzin z pomocą harcerzy z Hufca ZHP Krzeszowice im. Szarych Szeregów. Chorym i niedołężnym beneficjentom 13 paczek dostarczyły do domów pracowniczki socjalne GOPS.

Ta dostawa zakończyła realizację całego Podprogramu 2020 POPŻ. W tym ostatnim, 2021 roku, objęliśmy opieką 222 rodziny mieszkające w Gminie Krzeszowice. Sprowadziliśmy 22.914,58 kg żywności o wartości 112.691,9 zł dla 399 osób, wydaliśmy 1868 paczek o wadze ponad 15 kg każda.