Żywność rozdana!

Z tej formy wsparcia skorzystały osoby i rodziny spełniające kryteria finansowe (1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1161,60zł dla osoby w rodzinie). Są to rodziny wielodzietne, samotne matki wychowujące dzieci, osoby starsze, chore, samotne, a także bezdomni i opuszczeni, którym paczki pomagają przetrwać.

Ponadto zorganizowaliśmy 4 warsztaty – ze względu na COVID w formule online – w oparciu o wydawnictwa przygotowane przez Bank Żywności w Krakowie.  Z warsztatów poświęconych problematyce żywienia w chorobach dietozależnych skorzystało 100 chętnych beneficjentów.